κατάσταση:σελίδα_ειδικού_σκοπού

TAG: κατάσταση:σελίδα ειδικού σκοπού

PageDescriptionTags
Decision Logs - Minutes Decision Logs - Minutes 2020-06-02 * Το ζήτημα του tag ΙΔ:Τροτσκισμός παραμένει. Παρόλο που το tag ΙΔ:Σοσιαλισμός παραμένει θεωρητικά αρκετό για τις σχετικέ…
Tags Κατηγοριοποίησης Σελίδων Tags Κατηγοριοποίησης Σελίδων Τα tags (ετικέτες) είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της δομής του Αρχείου, αφού επιτρέπουν την αναζήτηση με βάση διάφορες μεταβλητέ…
Δείγμα Σελίδας Ομάδας ή Κόμματος ή Χώρου ή Ιστοσελίδας Μια σελίδα ίσως παρουσιάζει κάποιες ελλείψεις ή προβλήματα τα οποία εξηγούμε με αυτό το infobox στην αρχή: * Αυτή η σελίδα χρειάζεται αυτό το
Δείγμα Σελίδας Περιοδικού Εντύπου (Εφημερίδας ή Περιοδικού) Μια σελίδα ίσως παρουσιάζει κάποιες ελλείψεις ή προβλήματα τα οποία εξηγούμε με αυτό το infobox στην αρχή: * Αυτή η σελίδα χρειάζεται αυτό το
Δείγμα Σελίδας Φυλλαδίου (Work in progress) Μια σελίδα ίσως παρουσιάζει κάποιες ελλείψεις ή προβλήματα τα οποία εξηγούμε με αυτό το infobox στην αρχή: * Αυτή η σελίδα χρειάζεται αυτό το
Κατάλογος Δειγμάτων Σελίδας Κατάλογος Δειγμάτων Σελίδας * Δείγμα Σελίδας Ομάδας ή Κόμματος ή Χώρου ή Ιστοσελίδας * Δείγμα Σελίδας Περιοδικού Εντύπου (Εφημερίδας ή Περιοδικού) κατάστα…