περιοδικά:εντός_των_τειχών_τεύχος_4

TAG: περιοδικά:εντός των τειχών τεύχος 4

PageDescriptionTags
Στο πόδι Στο πόδι ---------- Απ’ αυτό το μήνα η γειτονιά του ταχτακαλά αποχτά το δικό της δημοτικό σχολείο. Πρόκειται στην ουσία για το δημοτικό σχολείο Αγ. Κασσιανο… , , , , , , , , ,