el:groups:devrim

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
el:groups:devrim [2020/11/14 10:32]
no_name12
el:groups:devrim [2020/11/26 18:09] (current)
no_name12
Line 21: Line 21:
 <blockquote> <blockquote>
 Devrim Temizler internet sitesi Kıbrıs genelinde yaşayan ve sermaye düzeni tarafından sömürülen milliyeti, dini, dili ne isterse olsun tüm işçi ve emekçilerin sınıfsal temelde tek bir çatı altında örgütlenmelerine katkı koymayı amaçlayan Devrimci Komünist Birlik tarafından Kıbrıs, Türkiye ve Dünya devrim mücadelesinden güncel haberleri ve Marksist-Leninist yazılı, görsel kaynakları yayınlamak amacıyla kurulmuştur. Devrim Temizler internet sitesi Kıbrıs genelinde yaşayan ve sermaye düzeni tarafından sömürülen milliyeti, dini, dili ne isterse olsun tüm işçi ve emekçilerin sınıfsal temelde tek bir çatı altında örgütlenmelerine katkı koymayı amaçlayan Devrimci Komünist Birlik tarafından Kıbrıs, Türkiye ve Dünya devrim mücadelesinden güncel haberleri ve Marksist-Leninist yazılı, görsel kaynakları yayınlamak amacıyla kurulmuştur.
-(([[https://web.archive.org/save/http://devrimtemizler.net/hakimizda/|Ιστοσελίδα Επαναστατικής Κομμουνιστικής Λίγκας]]))+([[https://web.archive.org/save/http://devrimtemizler.net/hakimizda/|Ιστοσελίδα Επαναστατικής Κομμουνιστικής Λίγκας]]))
 </blockquote> </blockquote>
  
el/groups/devrim.1605349932.txt.gz · Last modified: 2020/11/14 10:32 by no_name12