el:leaflets:eppak:ucyinsurance

Με αφορμήν την καταναγκαστικήν ασφάλιση μελών του ΠΑΚ (Φυλλάδιο)

 • Αυτό το άρθρο προέρχεται από αντιγραφή κειμένου από PDF και έχει ατελή μορφοποίηση. Βοηθήστε με την επιμέλεια συμβουλεμένοι το σκαναρισμένο PDF/εικόνα του εντύπου προέλευσης.

Παρακαλούμε βοηθήστε ώστε η σελίδα να ολοκληρωθεί.

Ιστορικό Σημείωμα

Αυτό το φυλλάδιο εκδόθηκε από την Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Πανεπιστημίου Κύπρου τον Αύγουστο του 2016.

Περιεχόμενο

Με αφορμήν την καταναγκαστικήν ασφάλιση μελών του ΠΑΚ

ΕΙΜΑΣΤΕΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΟΪ ΠΕΛΑΤΕΣ Δωρεάν Δημόσια Υγεία και Παιδεία για όλους!

Σε ανακοίνωσην της ΥΣΦΜ στες 3/08/2016, εμάθαμεν ότι το ΠΑΚ αποφάσισεν να ιδρύσει ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η συμμετοχή στο ταμείο ένι αναγκαστική για τους φοιτητές, αφού η ΥΣΦΜ ανακοίνωσε ότι όσοι δεν καταβάλουν την συνδρομήν στο ταμείο, έν θα δικαιούνται να γραφτούν σε μαθήματα 1, μια απειλή που έσιει αμφίβολην νομιμότηταν μεταξύ άλλων.

Τα οικονομικά εμπόδια στην ευφημιστικά καλούμενην «δωρεάν δημόσια παιδεία» ανεβαίνουν με τούντην την απόφαση κατά 30 ευρώ (ή 50 ευρώ για τους φοιτητές ιατρικής) κάθε χρόνο, τζιαι έρκουνται να προστεθούν στες άλλες εκατοντάδες ευρώ που πληρώννουν οι προπτυχιακοί φοιτητές κάθε χρόνο για να μπορούν να συμμετάσχουν σε τούτην την «δωρεάν παιδεία». Ταυτόχρονα το ΠΑΚ ζητά το ίδιο ποσό τζιαι που φοιτητές που ήδη καταβάλλουν τζιαι δίδακτρα μεταξύ άλλων, σε επίπεδο μάστερ τζιαι διδακτορικού.

Πέραν της καταναγκαστικής φύσης του ταμείου, έν πρόκειται καν για κάποιο σύστημαν που θα έθελες να επιλέξεις να ασφαλιστείς, αφού όπως καταλαβαίνουμεν που τους κανονισμούς που εδημοσιευτήκαν παράλληλα με την ανακοίνωση, ελάχιστα προσφέρει. Πιο συγκεκριμένα βλέπουμεν:

Δεν καλύπτονται έξοδα για προυπάρχουσες παθήσεις μελών. 2

Τα οικονομικά εμπόδια στην ευφημιστικά καλούμενην «δωρεάν δημόσια παιδεία» ανεβαίνουν με τούντην την απόφαση κατά 30 ευρώ (ή 50 ευρώ για τους φοιτητές ιατρικής) κάθε χρόνο, τζιαι έρκουνται να προστεθούν στες άλλες εκατοντάδες ευρώ που πληρώννουν οι προπτυχιακοί φοιτητές κάθε χρόνο για να μπορούν να συμμετάσχουν σε τούτην την «δωρεάν παιδεία». Ταυτόχρονα το ΠΑΚ ζητά το ίδιο ποσό τζιαι που φοιτητές που ήδη καταβάλλουν τζιαι δίδακτρα μεταξύ άλλων, σε επίπεδο μάστερ τζιαι διδακτορικού.

Σαν κάθε ασφαλιστική-αρπακτικό, εξαιρούν που την ασφάλιση τραυματισμούς ή ασθένειες που προκύπτουν που προϋπάρχουσες καταστάσεις. Ακριβώς τζαμαί που έχουμεν ανάγκην την σιουρκάν μιας ασφάλειας υγείας δηλαδή, στα ιατρικά προβλήματα που θα έχουμεν πάντα μαζίν μας. Αν χρειαζούμαστεν ασφάλιση, σίουρα θα επιλέξουμεν την ασφάλεια που πραγματικά να ανταποκρίνεται στες ανάγκες της υγείας μας, γιαυτόν τζιαι το one-size-fits-all που μας προωθεί το πανεπιστήμιον έν μας ικανοποιά καθόλου. Αλήθκεια, τι γίνεται με όσους εν ήδη ασφαλισμένοι (πιθανόν με καλλύτερους όρους); Ή τι γίνεται με τους Δικαιούχους Α στα δημόσια νοσηλευτήρια; Το ότι ακόμα τζιαι μετά την πλήρην αποδόμηση της δημόσιας υγείας πριν 4 χρόνια, υπάρχουν οικογένειες που θεωρούνται τόσον φτωσσιές που αναγνωρίζουνται σαν Δικαιούχοι Α έννεν απόδειξη ότι έν έχουν πόρους για ιδιωτικήν ασφάλιση;

Αμφιβολίες για το κατά πόσον το Ταμείο πρόκειται να βοηθήσει ποττέ κανέναν είναι τζιαι ο περιορισμός στο μίνιμουμ ποσό το οποίο βρίσκεται στα ύψη:

 Η μέγιστη κάλυψη ανά φοιτητή/έτος δεν ξεπερνά τις € 15.000,00 με
 αφαιρετικό ποσό €1.000,00. Δεν καλύπτονται έξοδα επισκέψεων σε
 γιατρούς, φάρμακα, αναλύσεις και άλλα έξοδα που δεν ξεπερνούν τα
 €1000 ανά περιστατικό.3

Συνεχίζοντας βέβαια στην λογική της υποτέλειας, στους κανονισμούς προβλέπεται η επιστροφή ήδη καταβλημένης συνδρομής αν οι φοιτητές αναγνωριστούν ως άποροι:

 Σημειώνεται ότι φοιτητής που αξιολογείται και κρίνεται ως άπορος,
 από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών, και λαμβάνει οικονομικό
 βοήθημα, δύναται, κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, να ζητήσει
 επιστροφή της εισφοράς του στο Ταμείο, παραμένοντας όμως ως μέλος
 του Ταμείου και απολαμβάνοντας τυχόν ωφελήματα του.4

Πρόκειται για μιαν κατηγορία που ορίζεται στην Αίτηση για Οικονομικό Βοήθημα του ΣΕΦ5, τζιαι με τον ορισμόν του αποκλείει σημαντική μερίδαν απόρων φοιτητών:

 Φοιτητές 2ου Πτυχίου ή 2ου Μάστερ
 Φοιτητές Μάστερ που έν θεωρούνται εξαρτώμενοι των γονιών τους
 (έγγαμοι φοιτητές, ηλικιακά κριτήρια)
 Διδακτορικοί Φοιτητές
 Φοιτητές μη-πλήρους φοίτησης

Έν καταλαβαίνουμεν γιατί θεωρείται πιστοποιητικόν οικονoμικής ικανότητας κάποια να κάμνει δεύτερον πτυχίον ή να είναι σε γάμον, γιαυτόν τζιαι θεωρούμεν την διάταξην 8.1 για επιστροφήν της συνδρομής σε άπορους ως καθαρόν περιπέξιμο που εν σχεδιασμένο να καλύψει μόνον τες πιο προφανείς περιπτώσεις τζιαι να περάσει τα υπόλοιπα κάτω που το χαλί. Υπάρχουν συμφοιτητές μας σε πολλά δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που εν αόρατοι για το σύστημα λόγω τέθκοιων παράλογων διακρίσεων τόσον στους κανονισμούς του ΣΕΦ, αλλά τζιαι που τους παρόμοια προβληματικούς κανονισμούς της Κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας τζιαι Πακέττου.

Η ίδρυση τούτου του ταμείου εν η πιο πρόσφατη σε μια σειρά που ταξικές επιθέσεις μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, τζιαι σίουρα έν πρέπει να είναι το μόνον σημείον αναφοράς μας στην προσπάθεια για επαναδιεκδίκηση του πανεπιστημίου. Τα 30 ευρώ μονοφατσιάν πράγματι εν έναν σημαντικόν ποσό για φοιτητές της κοινωνικής μας τάξης, αλλά καθημερινά το πανεπιστήμιον αναγκάζει μας να επισκεφτούμαστεν καφετέριες-αλυσίδες με τιμές χλιδής, αφού οι καττίνες εξαφανιστήκαν που την Πανεπιστημιούπολη τζιαι αντικαθιστούνται συνέχειαν με νέα εμπορικά καταστήματα σε βαθμό που θυμίζει μας πλέον duty free αεροδρομίου (ενώ στα Κεντρικά, λόγω των έργων, έκλεισαν χωρίς να αντικατασταθούν με οτιδήποτε, αφήννοντας μας στο έλεος των ιδιωτών της περιοχής). Ταυτόχρονα σε πολλά τμήματα οι καθηγητές βάλλουν βιβλία σαν υποχρεωτικά χωρίς καν να ψάξουν τις τιμές τους, ενώ αναλαμβάνουν τζιαι τον ρόλο των μπάτσων του copyright απαγορεύοντας φωτοτυπίες, χωρίς να σκέφτουνται αν οι φοιτητές μπορούν να αγοράσουν βιβλία με τριψήφιες τιμές για ένα μάθημα. Ο κακός προγραμματισμός των δημόσιων συγκοινωνιών (της εσωτερικής συνδετικής γραμμής τζιαι του ΟΣΕΛ) αναγκάζει τους προπτυχιακούς να χρησιμοποιούν ιδιωτικά αυτοκίνητα ή ταξί επειδή τα προγράμματά τους εν αποφεύγουν τα συνεχόμενα μαθήματα στα θκυο διαφορετικά campus.

Εν πρόκειται απλά για 30 ευρώ, μπροστά μας έχουμεν μιαν απόπειρα πλήρους νεοφιλελεύθερου οικονομικού μετασχηματισμού, όπου το κάθε βήμα φοιτητή, τζαι διδακτορικού, τζιαι πανεπιστημιακού «συνεργάτη» εννά κοστίζει, τζιαι η αντίδρασή μας πρέπει να εν ανάλογη. Αν τούτα περάσουν, τότε εν θα αρκήσουν να ανακοινωθούν τζιαι οι άλλες βλέψεις των Αρχών που θα περιφράξουν με οικονομικά κριτήρια πράγματα που τωρά θεωρούμεν αυτονόητα.

Αύγουστος 2016,

Αναφορές: [1] https://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/UndergraduateOffice/Announcements/Anakoinosi_gia_Iatrofarmakeftiki_perithalpsi_2016.pdf [2] https://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/UndergraduateOffice/Announcements/Kanones_Leitourgias_Iatrofarmakeftikis_Perithalpsis_Foititon.pdf Άρθρο 3.1 [3] https://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/UndergraduateOffice/Announcements/Anakoinosi_gia_Iatrofarmakeftiki_perithalpsi_2016.pdf [4] https://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/UndergraduateOffice/Announcements/Kanones_Leitourgias_Iatrofarmakeftikis_Perithalpsis_Foititon.pdf Άρθρο 8.1 [5] https://www.ucy.ac.cy/sef/documents/entipa/aitisi_oikonomikou_voithimatos_2015-2016.pdf

el/leaflets/eppak/ucyinsurance.txt · Last modified: 2020/07/14 16:17 (external edit)