Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:leaflets:falies:falies_poli

Το Δικαίωμα στην Πόλη: Ένα Ντοκιμαντέρ για τα Κινήματα Πόλης και τις Καταλήψεις Χώρων στην Αθήνα (Φυλλάδιο)

  • Απουσιάζει η χρονιά και ο μήνας έκδοσης αυτού του φυλλάδιου.

Ιστορικό σημείωμα

Αυτό το φυλλάδιο δημοσιεύτηκε μάλλον το 2010, από τις Φάλιες στην Λευκωσία.

Περιεχόμενο

el/leaflets/falies/falies_poli.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/01 14:20 από no_name12