User Tools

Site Tools


el:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
el:start [2016/07/10 09:50]
el:start [2019/06/27 23:49]
Line 1: Line 1:
-====== Κινηματικό Αρχείο — Καλωσόρισμα ====== +<WRAP box round> 
-===== Εισαγωγικό σχόλιο ===== +<WRAP column quarter> 
-Το **Κινηματικό Αρχείο** είναι μια απόπειρα να γίνει η ιστορία του κυπριακού ριζοσπαστικού κινήματος σε ολόκληρο το νησί, όπως καταγράφεται μέσα από τις εκδόσεις και δημοσιεύσεις του.  +{{ :wiki:archive-el.png?nolink |}}
-Θέλουμε το υλικό να είναι προσβάσιμο σε όλες και όλους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες ατόμων με μειωμένη όραση, σε διάφορες εύχρηστες ψηφιακές μορφές όπως σκαναρισμένες //εικόνες// σε PDF, δακτυλογραφημένο κείμενο online, αρχεία LibreOffice Text Document (ODT), αρχεία PDF //κειμένου//, και απλό κείμενο TXT. +
-<WRAP right round important 30%+
-  * Η παρούσα σελίδα χρησιμοποιείται για δοκιμαστικούς σκοπούς. Το Κινηματικό Αρχείο δεν είναι έτοιμο ακόμα. +
-  * Η [[https://syspirosiatakton.org|Συσπείρωση Ατάκτων]] παραχώρησε προσωρινά χώρο στον σέρβερ της, αλλά το Κινηματικό Αρχείο δεν πρέπει να θεωρηθεί έργο της ΣΑ. +
 </WRAP> </WRAP>
 +<WRAP column half>
 +====== Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο ======
 +//Μια συμμετοχική απόπειρα καταγραφής και ψηφιοποίησης της ριζοσπαστικής μας κληρονομιάς.//
  
-Αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια και ελπίζουμε σε βοήθεια για οποιαδήποτε από τις πιο κάτω αναγκαίες εργασίες:+Κατάλογοι: <wrap lo> [[el:groups:start|Ομάδες]], 
 +[[el:magazines:start|Περιοδικά]], 
 +[[el:leaflets:start|Φυλλάδια]], 
 +[[el:brochures:start|Μπροσούρες]], 
 +[[el:other:start|Άλλο Υλικό]].</wrap> 
 +<wrap em>[[el:wiki:search|Λεπτομερής Αναζήτηση]]</wrap> | <wrap em>[[el:wiki:list|Πλήρης Κατάλογος]]</wrap>  
 +</WRAP> 
 +<WRAP column quarter> 
 +  * [[en:start|English]], [[tr:start|Türkçe]] 
 +  * [[wiki:blog:start|Blog]] 
 +  * [[el:wiki:help|Πώς μπορείς να βοηθήσεις;]] 
 +  * [[el:wiki:syntax|Οδηγίες Σύνταξης]]  
 +  * [[el:wiki:techinfo|Τεχνικές Οδηγίες]] 
 +  * [[el:wiki:copyright|Άδειες Χρήσης Υλικού]] 
 +</WRAP> 
 +</WRAP> 
 +<WRAP center round noprint important 80%> 
 +  * Το αρχείο αντιμετωπίζει προβλήματα στη λεπτομερής αναζήτηση καθώς και στην λίστα "Συλλογικότητες, οργανώσεις και χώροι". Εκπαιδευμένοι αναρχό-γάδαροι έχουν αποσταλεί για να αντικρούσουν την προβοκατόρικη δολιοφθορά των Αγγλοαμερικανών ιμπεριαλιστών και των Ευρωπαίων συμμάχων τους. 
 +</WRAP> 
 +<WRAP box round> 
 +=== Συλλογικότητες, οργανώσεις και χώροι: === 
 +<WRAP column half> 
 +{{tagfilter>el:groups?Ιδεολογία=ιδεολογικοί_χώροι:.*,Δεκαετία Δράσης=δεκαετία:.*,Τοποθεσία=τοποθεσίες:.*&table&nodesc&notags&sort}} 
 +</WRAP> 
 +</WRAP>
  
-  * **Πρόσβαση** σε προσωπικά ή άλλα αρχεία που περιέχουν περιοδικά, μπροσούρες, φυλλάδια, αφίσες, γκράφιτι, φωτογραφίες κλπ από δράσεις του ριζοσπαστικού κινήματος στην Κύπρο +Το **Κινηματικό Αρχείο** είναι μια απόπειρα να γίνει προσβάσιμη η ιστορία του κυπριακού ριζοσπαστικού κινήματος σε ολόκληρο το νησί, όπως καταγράφεται μέσα από τις εκδόσεις τουμε έμφαση στις προηγούμενες δεκαετίες χωρίς να αγνοούνται οι σύγχρονες δημοσιεύσεις
-  * Προσεκτικό **σκανάρισμα** εντύπων +
-  * **Δακτυλογράφηση** των άρθρων ή **επιμέλεια** του αποτελέσματος της [[el:arxeio:ocr|αυτόματης Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων]] (OCR) +
-  * **Ανεύρεση των πρωτότυπων ηλεκτρονικών αρχείων** των εντύπων (PDF, doc/docx/odt/rtf/html documents, αρχεία προγραμμάτων σελίδωσης κλπ) όπου αυτά διασώθηκαν +
-  * **Κατηγοριοποίηση** του υλικού και **ανέβασμα** του στο παρών site και στο archive.org +
-  * **Ενημέρωση του [[el:arxeio:katalogos|Καταλόγου]]** μας, ώστε ανα πάσα στιγμή να γνωρίζουμε τι υλικό δεν ανακτήσαμε ακόμα, και ποιες εργασίες εκκρεμούν +
-  * **Συγγραφή σύντομων ιστορικών σημειωμάτων** που να συνοδεύουν κάθε έντυπο, ή και κάθε τεύχος +
-  * **Επαφή με τις/τους αρχικές/ους συγγραφείς ώστε να τους ζητηθεί η απελευθέρωση των κειμένων τους** στα [[el:arxeio:creativecommons|Πολιτιστικά Κοινά]], κάτω από μια άδεια ελεύθερου περιεχομένου.  +
-  * **Μετάφραση** του υλικού σε άλλες γλώσσες (το site προσφέρει την δυνατότητα μετάφρασης κάθε σελίδας σε τρεις γλώσσες: Ελληνικά, Τουρκικά, Αγγλικά. Αν παρουσιαστεί η ανάγκη μπορούν να προστεθούν και άλλες γλώσσες)+
  
-===== Κατάλογος Ψηφιοποιημένου Υλικού ===== +Θέλουμε το υλικό να είναι προσβάσιμο σε όλες και όλους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες ατόμων με μειωμένη όραση, σε διάφορες εύχρηστες ψηφιακές μορφές.  
-<WRAP center round info 60%> + 
-Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή… +Είναι σημαντικό το αρχείο να αντέξει στον χρόνο, αποφεύγοντας τόσο την φυσική φθορά των εντύπων, αλλά και την χρήση εφήμερων μη-ελεύθερων μορφών ψηφιακών αρχείων που ίσως να μην μπορούν να διαβαστούν από μελλοντικό λογισμικό. Παράλληλα, η δημιουργία αντιγράφων του αρχείου από οποιοδήποτε άτομο θα είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη για να αντιμετωπιστεί το "ένα μοναδικό σημείο βλάβης" που θα μπορούσε να εξαφανίσει το αρχείο ανεπιστρεπτί
-</WRAP><WRAP center round tip 60%> +
-Αυτή η υπο-ενότητα της σελίδας χρειάζεται καλύτερη ταξινόμηση. +
-</WRAP>+
  
 +Η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί παρά να είναι συλλογική. Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να προσφέρετε, και ελπίζουμε σύντομα να οργανώσουμε τόσο πρακτικά εργαστήρια ψηφιοποίησης, όσο και μια τακτική συνέλευση που θα ασχοληθεί με την πολιτική διαχείρισης του αρχείου.
  
-^ Περιοδικά            ^ Μπροσούρες      ^ Φυλλάδια                  ^ Αφίσες   ^ 
-| [[el:magazines:traino|Το Τραίνο Στην Πόλη]]  | Antifa Lefkoşa  | Queer Street Party        | Γρανάζι  | 
-| [[el:magazines:kalemi|Το Καλέμι]]            |                 | Devrimci Komünist Birlik  |          | 
-| [[el:magazines:entropia|Εντροπία]]                                                                | 
el/start.txt · Last modified: 2020/07/14 16:06 (external edit)