User Tools

Site Tools


el:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
el:start [2016/07/09 18:33]
webroot [Εισαγωγικό σχόλιο]
el:start [2020/05/24 10:39] (current)
no_name12
Line 1: Line 1:
-====== Κινηματικό Αρχείο — Καλωσόρισμα ====== +~~NOCACHE~~ 
-<​WRAP ​center ​round important 60%+<​WRAP ​box round> 
-  * Η παρούσα σελίδα χρησιμοποιείται για δοκιμαστικούς σκοπούς. Το Κινηματικό Αρχείο δεν είναι έτοιμο ακόμα. +<WRAP column quarter> 
-  * Η [[https://​syspirosiatakton.org|Συσπείρωση Ατάκτων]] παραχώρησε προσωρινά χώρο στον σέρβερ της, αλλά το Κινηματικό Αρχείο δεν πρέπει να θεωρηθεί έργο της ΣΑ. +{{ :wiki:​archive-el.png?​nolink ​|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-===== Εισαγωγικό σχόλιο ===== +<WRAP column half> 
-Το **Κινηματικό Αρχείο** είναι μια απόπειρα ​να γίνει η ιστορία του ​κυπριακού ριζοσπαστικού κινήματος σε ολόκληρο το νησί, όπως καταγράφεται μέσα από τις εκδόσεις και ​δημοσιεύσεις του.  +====== Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο ​====== 
-Θέλουμε το υλικό να είναι προσβάσιμο σε όλες και όλους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες ατόμων με μειωμένη όραση, σε διάφορες εύχρηστες ψηφιακές μορφές όπως σκαναρισμένες //εικόνες// σε PDF, δακτυλογραφημένο κείμενο online, αρχεία LibreOffice Text Document (ODT), αρχεία PDF //κειμένου//, και απλό κείμενο TXT.+//Μια συμμετοχική απόπειρα καταγραφής και ​ψηφιοποίησης της ριζοσπαστικής μας κληρονομιάς.//
  
-Αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια ​και ελπίζουμε σε βοήθεια για οποιαδήποτε από τις πιο κάτω αναγκαίες εργασίες:+Κατάλογοι: <wrap lo> [[el:​groups:​start|Ομάδες]],​ 
 +[[el:​magazines:​start|Περιοδικά]],​ 
 +[[el:​leaflets:​start|Φυλλάδια]], 
 +[[el:​brochures:​start|Μπροσούρες]], 
 +[[el:​books:​start|Βιβλία]], 
 +[[el:​other:​start|Άλλο Υλικό]].</​wrap>​ 
 +<wrap em>​[[el:​wiki:​search|Λεπτομερής Αναζήτηση]]</​wrap>​ | <wrap em>​[[el:​wiki:​list|Πλήρης Κατάλογος]]</​wrap>​ 
 +</​WRAP>​ 
 +<WRAP column quarter>​ 
 +  * [[en:​start|English]],​ [[tr:​start|Türkçe]] 
 +  * [[wiki:​blog:​start|Blog]] 
 +  * [[el:​wiki:​help|Πώς μπορείς να βοηθήσεις;]] 
 +  * [[el:​wiki:​syntax|Οδηγίες Σύνταξης]]  
 +  * [[el:​wiki:​techinfo|Τεχνικές Οδηγίες]] 
 +  * [[el:​wiki:​copyright|Άδειες Χρήσης Υλικού]] 
 +</​WRAP>​ 
 +</​WRAP>​
  
-  * **Πρόσβαση** σε προσωπικά ή άλλα αρχεία που περιέχουν περιοδικάμπροσούρες, φυλλάδια, αφίσες, ​γκράφιτι, φωτογραφίες κλπ από δράσεις του ​ριζοσπαστικού κινήματος στην Κύπρο +<WRAP box round> 
-  * Προσεκτικό **σκανάρισμα** εντύπων +=== Συλλογικότητες, οργανώσεις, κόμματα, ιστοσελίδες και ​χώροι: === 
-  * **Δακτυλογράφηση** των άρθρων ή **επιμέλεια** του αποτελέσματος της αυτόματης Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR) +Για ανυπόγραφο, άγνωστο και ​μη αρχειοθετημένο με άλλο τρόπο υλικό **[[el:​unclassified|πατήστε εδώ.]]** 
-  * **Ανεύρεση των πρωτότυπων ​ηλεκτρονικών αρχείων** των εντύπων (PDF, doc/​docx/​odt/​rtf/​html documents, αρχεία προγραμμάτων σελίδωσης κλπ) όπου αυτά διασώθηκαν +<WRAP column 45%> 
-  * **Κατηγοριοποίηση** του ​υλικού και ​**ανέβασμα** ​του στο παρών site και στο archive.org + 
-  * **Ενημέρωση του [[el:​katalogos|Καταλόγου]]** μας, ώστε ανα πάσα στιγμή να γνωρίζουμε τι υλικό δεν ανακτήσαμε ακόμα, και ​ποιες εργασίες εκκρεμούν +Εάν η λίστα ​παρουσιάσει προβλήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήστε εναλλακτικά το **[[el:​start:​oldcatalogue|Παλιό Σύστημα Παρουσίασης Καταλόγου]].** 
-  * **Συγγραφή σύντομων ιστορικών ​σημειωμάτων** ​που να συνοδεύουν κάθε έντυπο, ή και κάθε τεύχος +<​alphalist>​ 
-  ​* **Επαφή με τις/τους ​αρχικές/ους συγγραφείς ώστε να τους ζητηθεί η απελευθέρωση των κειμένων τους** στα Πολιτιστικά Κοινά, κάτω ​από μια άδεια ελεύθερου περιεχομένου +{{tagfilter>​el:​groups?​Ιδεολογία=ιδεολογικοί_χώροι:.*εκαετία Δράσης=δεκαετία:.*,Τοποθεσία=τοποθεσίες:​.*&​simplelist&​desc&​tags&​chosen}} 
-  ​**Μετάφραση** του υλικού σε άλλες γλώσσες (το site προσφέρει την δυνατότητα μετάφρασης κάθε σελίδας σε τρεις γλώσσεςΕλληνικά, Τουρκικά,​ Αγγλικά. Αν παρουσιαστεί η ανάγκη μπορούν να προστεθούν και άλλες γλώσσες)+</​alphalist>​
  
-===== Κατάλογος Ψηφιοποιημένου Υλικού ===== 
-<WRAP center round info 60%> 
-Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή… 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-<WRAP center round tip 60%> +Το **Κινηματικό ​Αρχείο** είναι μια απόπειρα να γίνει προσβάσιμη η ιστορία του κυπριακού ριζοσπαστικού κινήματος σε ολόκληρο το νησί, όπως καταγράφεται μέσα από τις εκδόσεις του, με έμφαση στις ​προηγούμενες δεκαετίες χωρίς να αγνοούνται οι σύγχρονες δημοσιεύσεις.  
-Αυτή η υπο-ενότητα της σελίδας χρειάζεται καλύτερη ταξινόμηση.+ 
 +Θέλουμε το υλικό να είναι προσβάσιμο σε όλες και όλους, λαμβάνοντας υπόψη και ​τις ανάγκες ​ατόμων με μειωμένη όραση, σε διάφορες εύχρηστες ψηφιακές μορφές.  
 + 
 +Είναι σημαντικό το αρχείο να αντέξει στον χρόνο, αποφεύγοντας τόσο την φυσική φθορά των εντύπων,​ αλλά και την χρήση εφήμερων μη-ελεύθερων μορφών ψηφιακών αρχείων που ίσως να μην μπορούν να διαβαστούν από μελλοντικό λογισμικό. Παράλληλα,​ η δημιουργία αντιγράφων του αρχείου από οποιοδήποτε άτομο θα είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη για να αντιμετωπιστεί το "​ένα μοναδικό σημείο βλάβης" που θα μπορούσε να εξαφανίσει το αρχείο ανεπιστρεπτί.  
 + 
 +Η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί παρά να είναι συλλογική. Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να προσφέρετε, ​και ελπίζουμε σύντομα να οργανώσουμε τόσο πρακτικά εργαστήρια ψηφιοποίησης,​ όσο και μια ​τακτική συνέλευση που θα ασχοληθεί με την πολιτική διαχείρισης του αρχείου. 
 + 
 +<WRAP column round tip 45%> 
 +=== Πώς μπορείτε να βοηθήσετε:​ === 
 + 
 +* **Πρόσβαση** σε προσωπικά ή άλλα αρχεία που περιέχουν υλικό του ριζοσπαστικού κινήματος στην Κύπρο  
 +  
 +* Προσεκτικό **σκανάρισμα** εντύπων  
 +  
 +* **Δακτυλογράφηση** των άρθρων ή **επιμέλεια** 
 + 
 +* **Ανεύρεση των πρωτότυπων ηλεκτρονικών αρχείων** των εντύπων  
 +* **Κατηγοριοποίηση** του υλικού και **ανέβασμα** του 
 +  
 +* **Συγγραφή σύντομων ιστορικών σημειωμάτων**  
 +  
 +* **Επαφή με τις/​​τους αρχικές/​​ους συγγραφείς ώστε να τους ζητηθεί η απελευθέρωση των κειμένων τους** στα [[el:​​arxeio:​​creativecommons|Πολιτιστικά Κοινά]] 
 +  
 +* **Μετάφραση** του υλικού σε άλλες γλώσσες 
 + 
 +[[el:​wiki:​help|Δείτε περισσότερα...]] 
 + 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
  
-  * Το Τραίνο ([[el:​magazines:​traino|σχετικά με αυτό το έντυπο]]) 
-    * Τεύχη: [[el:​magazines:​traino:​no_1|1]],​ <​del>​2,​ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11</​del>​ 
  
  
el/start.1468089231.txt.gz · Last modified: 2018/02/18 15:01 (external edit)