Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:groups:ekdosistraino

Βλέπετε μια παλαιότερη έκδοση της σελίδας!


Τραίνο Στην Πόλη, Εκδόσεις (Ομάδα)

Εκδόσεις Τραίνο Στην Πόλη
Περιοχή: Λεμεσός
Περίοδος Δράσης: 1986(?)–1994(?)
Ιδεολογία: Αναρχισμός

Ιστορικό Σημείωμα

Η εκδοτική όμαδα Τραίνο Στην Πόλη δρούσε την περίοδο 1985-1994 στη Λεμεσό. Διατηρούσε στενές σχέσεις με τον κοινωνικό χώρο Χρυσαλλίδα, στον οποίο στεγαζώταν κατά διαστήματα.

Περιοδικά

Μπροσούρες

Άλλο Υλικό

el/groups/ekdosistraino.1542456003.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2018/11/17 12:00 από no_name12