User Tools

Site Tools


tr:brochures:stasis:stasis_kipriako

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tr:brochures:stasis:stasis_kipriako [2020/07/01 10:56] (current)
no_name12 created
Line 1: Line 1:
  
 +======Stasis - Kıbrıs Sorununa ve Çözümüne Yöneli̇k Duruşumuz  (Broşür) ======
 +
 +
 +
 +===== Tarihsel Not  =====
 +
 +Bu broşür, 2017 Ocak ayında grup [[tr:groups:stasis|stasis]] tarafından yayınlanmıştır.
 +
 +
 +====İçerik =====
 +<WRAP right noprint round download 30%>
 +  * [[https://archive.org/download/statis_cyprob_tr/statis_cyprob_tr.pdf | archive.org adresinden taranmış seçenek (tavsiye edilen) ]]
 +  * {{wiki:media:brochures:stasis:statis_cyprob_tr.pdf  | Kendi sunucumuzdan sıkıştırılmış PDF (ayna) }}
 +  * Arşivlenmiş materyalin türü (PDF, ODF), ve yazı derlemelerinin yaratılması için (kitap yaratıcı), her makalenin sağ kısmında bulunan ilgili seçenekleri kullanınız. 
 +</WRAP>
 +
 +
 +
 +{{tag> 
 +"Broşür"
 +Gruplar:"stasis (Grup)"
 +"Onyıl 2010-2019"  
 +"Yıl:2017"
 +Bölgeler:Lefkoşa:"Lefkoşa (güney)"
 +}}
tr/brochures/stasis/stasis_kipriako.txt · Last modified: 2020/07/01 10:56 by no_name12