el:digital:osdame:legal_3

Ανοικτή Επιστολή προς την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (Ηλεκτρονικό Άρθρο)

Ιστορικό σημείωμα

  • Για αρχεία κειμένου (PDF, ODF) και την δημιουργία συλλογών κειμένων (book creator), χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες επιλογές στο δεξί πλάι της σελίδας κάθε άρθρου.

Αυτό το ηλεκτρονικό άρθρο δημοσιεύτηκε στις 18/02/21 από την Ομάδα Νομικής Υποστήριξης «Ως Δαμέ» στο Facebook μετά από την βίαιη καταστολή της πορείας 'Ως Δαμέ' από την αστυνομία.

Περιεχόμενο

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

18 Φεβρουαρίου 2021

Προς: Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας

Κοινοποίηση:

  • Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
  • Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Θέμα: Έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας από την ΑΑΔΙΠΑ μετά από προτροπή του Αρχηγού Αστυνομίας – αντικείμενο, υλικό και διαδικασία

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε σχέση με τα καταδικαστέα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο κέντρο της Λευκωσίας στις 13/2/2021, επιθυμούμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Στις 14/2/2021 δημοσιεύθηκαν δηλώσεις του Αρχηγού Αστυνομίας σχετικά με έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας από την ΑΑΔΙΠΑ όσον αφορά τα γεγονότα της 13/2/2021 και συγκεκριμένα για το κατά πόσο ασκήθηκε παράνομη βία εκ μέρους της αστυνομίας εναντίον διαδηλωτών.

Αναφέρθηκε μετά τη συνεδρία της ΑΑΔΙΠΑ στις 16/2/2021 ότι θα συλλεχθεί μαρτυρικό υλικό και από διαδηλωτές. Πάρα ταύτα, παρατηρούμε ότι δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς το πλαίσιο της εν λόγω έρευνας, ο σκοπός της – δηλαδή τι ακριβώς θα διερευνήσει - καθώς και ούτε πως θα διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε αυτήν.

Κατ’ αρχάς, δεδομένης της φύσης και της σοβαρότητας των υπό διερεύνηση πράξεων σε συνδυασμό με την απόλυτη άρνηση της ηγεσίας της Αστυνομίας να αναλάβει ευθύνες για τα γεγονότα της 13ης Φεβρουαρίου 2021 καθώς και να δώσει απαντήσεις στη κοινωνία σχετικά με τη προέλευση και το περιεχόμενο των οδηγιών αλλά και εν γένει το επιχειρησιακό πλάνο της αστυνομίας κατά την ημερομηνία εκείνη, θεωρούμε ότι δεν δύναται να υπάρξει καμία συνεργασία με τον Αρχηγό Αστυνομίας, που ως ελεγχόμενος (θεωρείται μέλος της δύναμης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Περί Αστυνομίας Νόμου) έχει άμεσο συμφέρον από την έκβαση της εν λόγω έρευνας. Τούτων λεχθέντων, θεωρούμε δεδομένο ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας όπως και άλλοι εκ της ηγεσίας της Αστυνομίας που εμπλέκονται με την εν λόγω επιχείρηση θα βρεθούν υπό διερεύνηση.

Σχετικά δε με την πρόθεση της ΑΑΔΙΠΑ να συλλέξει οπτικοακουστικό υλικό από την Αστυνομία αλλά και από διαδηλωτές σας θέτουμε τους πιο κάτω προβληματισμούς ή/και ερωτήματα μας:

1) Στις 16/2/2021 δημοσιεύθηκε ότι η Αστυνομία ήδη συγκεντρώνει σχετικό οπτικοακουστικό υλικό για να το παραδώσει στους ανακριτές. Τούτων δοθέντων, θεωρούμε ότι πρέπει να διευκρινιστεί άμεσα ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο και η έκταση της έρευνας. Ιδιαίτερα το κατά πόσο αυτή η αυτεπάγγελτη έρευνα θα περιλαμβάνει διερεύνηση του τι έλαβε χώρα εντός της Αστυνομίας πριν τη διαδήλωση της 13/2/2021, ούτως ώστε να διαλευκανθεί η προέλευση και το περιεχόμενο των οδηγιών που δόθηκαν για το επιχειρησιακό πλάνο της Αστυνομίας. Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, κος. Ανδρέου στις 15/2/2021 ανέφερε επανειλημμένα στην δημοσιογράφο κ. Κατερίνα Ηλιάδη ότι η έρευνα θα ξεκαθαρίσει ποιος έδωσε τις οδηγίες και τι ήταν αυτές οι οδηγίες, καθώς και το κατά πόσο αυτές παραβιάστηκαν με οποιοδήποτε τρόπο. Σκοπεύει η έρευνα της ΑΑΔΙΠΑ να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα υψίστης σημασίας; Εάν ναι, σκοπεύει η ΑΑΔΙΠΑ να ζητήσει τα πρακτικά των συνεδρίων που προηγήθηκαν της 13/2/2021 καθώς και τις όλες τις οδηγίες οι οποίες δόθησαν πριν, κατά και μετά την διαδήλωση της 13/2/2021;

Καθώς οπτικοακουστικό υλικό από τις 13/2/2021 έχει κατακλείσει τα ΜΚΔ και τα ΜΜΕ, επιθυμούμε να ενημερωθούμε άμεσα σχετικά με τις προθέσεις της ΑΑΔΙΠΑ όσον αφορά τη συλλογή μαρτυρικού υλικού από πλευράς των διαδηλωτών, τραυματισθέντων, συλληφθέντων ή άλλως πως επηρεαζόμενων από τα γεγονότα του Σαββάτου προσώπων. Σκοπεύει η ΑΑΔΙΠΑ να μαζέψει υλικό από τους παρευρισκόμενους και να το εξετάσει σε αντιπαραβολή με τις μαρτυρίες των μελών της Αστυνομίας; Πως σκοπεύει η ΑΑΔΙΠΑ να διαφυλάξει τις αρχές της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας κατά τη συλλογή του μαρτυρικού υλικού, δεδομένου της στενής συνεργασίας με την Αστυνομία και παράλληλα, την μη ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας με τη πλευρά των διαδηλωτών, που κατέχουν και το περισσότερο ενοχοποιητικό υλικό σε σχέση με τις παράνομες ενέργειες της Αστυνομίας;

2) Ποιοί, από τα μέλη της Αστυνομίας, θα τεθούν υπό διερεύνηση; Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν εκεί; Ο ίδιος ο Αρχηγός; Ο οδηγός του επικίνδυνου οχήματος «Αίαντας»; Πως θα διεξαχθεί η εν λόγω έρευνα ούτως ώστε να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι με συγκεκριμένα περιστατικά; Πως θα χειριστείτε τις δεκάδες καταγγελίες που υποβάλλουν ατομικά οι πολίτες; Θα διορίσετε διαφορετικούς ποινικούς ανακριτές για εκάστη περίπτωση; Εάν ναι, πότε αναμένεται να διαλευκανθούν οι καταγγελίες τους;

3) Είναι έτοιμη η ΑΑΔΙΠΑ να αναλάβει μια διερεύνηση τόσο μεγάλων διαστάσεων που ενδιαφέρει όλη τη κοινωνία; Είναι στελεχωμένη με το κατάλληλο προσωπικό και έχει επαρκείς πόρους; Είναι ο διορισμός μόνο τεσσάρων (4) ποινικών ανακριτών αρκετός για την ενδελεχή έρευνα όλων των ενδεχόμενων παράνομων ενεργειών και τη ταχεία ολοκλήρωση της έρευνας; Θα δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα των τεσσάρων (4) ποινικών ανακριτών όπως επιτάσσει η αρχή της διαφάνειας;

4) Πώς θα αποφασιστεί η αποδοχή υλικού ως μαρτυρικού για σκοπούς απόδειξης;

Θεωρούμε απαραίτητη την ενεργό χρήση της δυνατότητας της ΑΑΔΙΠΑ, ως ορίζεται στο άρθρο 13(3) του Νόμου (9(Ι)/2006), να εισηγηθεί να τεθούν σε διαθεσιμότητα πρόσωπα που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα και δημόσια σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί καθώς και με τον τρόπο που θα διαφυλάξετε την αμεροληψία, την διαφάνεια και την ακεραιότητα της εν λόγω έρευνας. Παράκληση μας είναι όπως θέσετε την εν λόγω έρευνα καθώς και κάθε άλλο παράπονο που κατατίθεται στην ΑΑΔΙΠΑ σε σχέση με τα γεγονότα της 13/2/2021 σε προτεραιότητα ούτως ώστε να υπάρχουν πορίσματα της Αρχής σύντομα και προς αποφυγή αχρείαστων και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι προσφερόμαστε να συλλέξουμε μαρτυρίες από παρευρισκόμενους/ες καθώς και οπτικοακουστικό υλικό και να τα προσκομίσουμε στην ΑΑΔΙΠΑ στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας εκ μέρους των διαδηλωτών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή διαδικασία και η ισότιμη συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε που θα συμβάλει στην πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Νομικής Υποστήριξης «Ως Δαμέ»

el/digital/osdame/legal_3.txt · Last modified: 2021/02/21 10:47 by no_name12