Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:groups:ekdosisentostonteixon

Για το περιοδικό με το ίδιο όνομα, δείτε Εντός των Τειχών (Περιοδικό). Για το πανκ συγκρότημα, δείτε Εντός των Τειχών (Συγκρότημα).

Εντός των Τειχών, Εκδόσεις (Ομάδα)

Εκδόσεις Εντός των Τειχών
Περιοχή: Λευκωσία (νότια)
Περίοδος Δράσης: 1985-1990
Ιδεολογία: Σοσιαλισμός

Ταυτότητα Ομάδας

  • Αυτή η σελίδα χρειάζεται ιστορικό σημείωμα.

Περιοδικά

Άλλες Εκδόσεις

el/groups/ekdosisentostonteixon.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/04/02 11:34 από no_name12