Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


  • Η Ταυτότητα Ομάδας χρειάζεται μετάφραση.

faq (Ομάδα)

faq
Περιοχή: Λευκωσία (νότια)
Περίοδος Δράσης: 2015-2016
Πολιτική Τοποθέτηση: Φεμινισμός, Queer, Ελευθεριακές Ιδέες
Ιστοσελίδα: Ιστοσελίδα του feminist anarchoqueer
Αρχειοθετημένη Ιστοσελίδα: Ιστοσελίδα του feminist anarchoqueer στο Internet Archive

Το feminist anarchoqueer (faq) ήταν αναρχό-queer φεμινιστική ομάδα στη Λευκωσία, που δρούσε από το 2015 ως το 2016.

Ταυτότητα Ομάδας

As feminists, we are intersectional feminists. We are aware of the fact that persons with any gender identity are defined not by our biology, but by the social ascriptions to our gender(s). We recognise that in the patriarchal societies we live in, women and non-binary persons experience violence and oppression because of sexism. We also recognise that women and non-binary persons are of various ethnic backgrounds, nationalities, colours, classes, sexualities, and cultural backgrounds and can have a trans* status, and/or a migratory status, and/or a disability status. We are thus concerned with LGBTIAQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, asexual, queer persons) issues, as well as with anti-racism issues, and disability issues, acknowledging that sexism is not the only means of oppression. We also recognise that patriarchy oppresses men as well, even cis, heterosexual, white, able, middle-class/rich men, who are also assigned roles and are expected to perform them.

As anarchists, we consider that the existing hierarchical structures of social/economic/political organisation (patriarchy, capitalism, statism) oppress persons, (re)producing racism, xenophobia, classism, sexism, transphobia, misogyny, homophobia, biphobia, ableism. We believe in the possibility of an anarchist society organised according to the principles of equality, collectivity, autonomy, self-organisation, self-education, and solidarity. We work in assemblies and take decisions in a direct democratic manner, making sure of consensus procedures.

As queers, we consider that persons are oppressed by heteronormativity and cisnormativity, as well as homonormativity. We believe in the right to self-determination, in fluidity of (sexual, gender) identities and expressions, and in the right of any person to have any desires, or to not have any, and to pursue them, or not, with the (full, informed, continuous, and conscious) consent of any other person(s) involved.4)

el/groups/faq.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/03/01 18:00 από no_name12