el:leaflets:awakewithinthewalls:awake_naos2

Ανακοίνωση για τον Προτεινόμενο Καθεδρικό Ναό και την Προσφυγή Πολιτών στο Ανώτατο Δικαστήριο (Φυλλάδιο)

Ιστορικό σημείωμα

Αυτό το φυλλάδιο δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2010, από την ομάδα Άγρυπνοι Εντός των Τειχών στη Λευκωσία.

Περιεχόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Καταχωρήθηκε την Δευτέρα 20/9/2010 στο Ανώτατο Δικαστήριο προσφυγή 42 προσώπων (εκ των οποίων κάποια είναι και μέλη του σωματείου μας) με την οποία αμφισβητείται η νομιμότητα της απόφασης της 6ης Ιουλίου 2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας σχετικά με την έγκριση έκδοσης πολεοδομικής άδειας χωρίς θεώρηση σχεδίων για ανέγερση καθεδρικού ναού στην εντός των τειχών πόλη.

Το σωματείο μας (Άγρυπνοι Εντός των Τειχών), επιθυμώντας να στηρίξει την προσφυγή αυτή αναφέρει τα εξής:

1. Ως κάτοικοι της εντός των τειχών Λευκωσίας αμφισβητούμε την νομιμότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνει έκδοση πολεοδομικής άδειας χωρίς θεώρηση τελικών σχεδίων. Μια τέτοια πρωτοφανής και ασαφής απόφαση καλλιεργεί ανασφάλεια και έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους μελλοντικούς χειρισμούς του επί του θέματος.

2. Ως κάτοικοι της εντός των τειχών πόλης συμφωνούμε με την άποψη της Ειδικής Επιτροπής Άσκησης Αισθητικού Ελέγχου ότι «οι υπάρχοντες ναοί στην περιτειχισμένη πόλη υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού» και ότι «ο συγκεκριμένος ναός, σε όγκο και σε ύψος, έρχεται σε αντίθεση με τα μεγέθη και γενικά την κλίμακα της παλιάς πόλης και παραβιάζει τις πρόνοιες του Τοπικού σχεδίου Λευκωσίας». Θεωρούμε ότι τόσο το μέγεθος όσο και η μορφή του επιτίθενται βίαια και προσβάλλουν το ήπιο αρχιτεκτονικό περιβάλλον της παλιάς πόλης, ενώ ταυτόχρονα προβάλλουν μιαν αλαζονεία αντίθετη με τις ανάγκες των κατοίκων. Ίσως ένα ιατρικό κέντρο παροχής πρώτων βοηθειών με χώρο πρασίνου και χώρο στάθμευσης να εξυπηρετούσε καλύτερα τις ανάγκες αυτές και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον.

Είμαστε κάτοικοι μιας ιστορικής πόλης, μικρής σε μέγεθος, περιβαλλομένης από ενετικά τείχη, η οποία επιδέχεται μόνο ήπια ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι κάθε είδους ανάπτυξη στο ιστορικό κέντρο θα πρέπει πάντοτε να σέβεται το χαρακτήρα των ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων που βρίσκονται εντός των τειχών και παράλληλα να ενισχύει και όχι να επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ζούμε σε στενούς δρόμους με στενά πεζοδρόμια, δίπλα από νυκτερινά κέντρα, εμπορικά καταστήματα, εκκλησίες, ξυλουργεία, μηχανουργεία. Αμφισβητούμε το κατά πόσον το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει κάνει ουσιαστική έρευνα στην πόλη και ανάμεσα στους κατοίκους ώστε να κρίνει ότι «δεν θα δημιουργηθούν ουσιαστικές επιπτώσεις από κυκλοφοριακής άποψης λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι και σήμερα συντελούνται ανάλογες δραστηριότητες στους γειτνιάζοντες ναούς». Εμείς που βιώνουμε καθημερινά τις συνέπειες από αυτές τις δραστηριότητες έχουμε διαφορετική άποψη. Βιώνουμε τον αποκλεισμό και στέρηση της ποιότητας της ζωής μας από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και στάθμευση ενώ πάρα πολλές φορές αντιμετωπίσαμε κίνδυνους όπως δυσκολία στην πρόσβαση ασθενοφόρων ή/και πυροσβεστικών οχημάτων, υποχρεωθήκαμε να ανεβούμε σε γειτονικές στέγες για να βγούμε από τα σπίτια μας, επειδή ορισμένοι από τους επισκέπτες σε γάμους και λειτουργίες- επετείους-εορτασμούς σταθμεύουν έξω από την μοναδική είσοδο-έξοδο του σπιτιού μας. Δηλώνουμε ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση και στάθμευση αυτοκινήτων στα πεζοδρόμια, η δυσχέρεια στη διέλευση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων, η ηχορύπανση, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ήδη καθημερινά μας προβλήματα. Υποστηρίζουμε ότι οι 200 νέοι χώροι στάθμευσης τους οποίους υπόσχονται οι μελετητές του εν λόγω έργου δεν θα επαρκούν και ότι ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών, που θα δέχεται ο ναός, θα οξύνει τα προβλήματα αυτά. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι τόσο η διαδικασία ανέγερσης όσο και η χρήση του ναού αργότερα, θα επηρεάσει αρνητικά την καθημερινή ζωή μας.

3. Ως κάτοικοι του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας θεωρούμε ότι ολόκληρη η εντός των τειχών Λευκωσία είναι ένα μοναδικό, ζωντανό και δυναμικό πολιτιστικό μνημείο. Συνεπώς απαιτούμε όπως εφαρμόζονται αυστηρά οι νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας που διασφαλίζουν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Επιπλέον, απαιτούμε όπως οι διάφορες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις, Συνθήκες και Χάρτες που αφορούν στην προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικά των ιστορικών κέντρων [π.χ. UNESCO Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage (Παρίσι, 1972), International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (Χάρτα Βενετίας, 1964), Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (Συνθήκη Γρανάδας, 1985), Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Χάρτα της Ουάσινγκτον, 1987), Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage (Χάρτα Λωζάννης, 1990) κ.ά.], καθώς και οι απόψεις ξένων και ντόπιων ειδικών (Ειδική Επιτροπή Άσκησης Αισθητικού Ελέγχου, ΕΤΕΚ, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Σύνδεσμος Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, Κυπριακό τμήμα Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών-ICOMOS, Ακαδημαϊκό προσωπικό Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου κ.ά.), ληφθούν σοβαρά υπόψη και τύχουν ανάλογου σεβασμού.

4. Ως κάτοικοι της εντός των τειχών Λευκωσίας, απαιτούμε ουσιαστική συμμετοχή και λεπτομερείς έρευνες από τις αρμόδιες αρχές προτού προβούν σε λήψεις αποφάσεων που αφορούν το παρόν και το μέλλον αυτής της πόλης.

Μια πόλη δεν είναι πόλη χωρίς τους κατοίκους της!

Άγρυπνοι Εντός Των Τειχών

Οκτώβριος 2010

el/leaflets/awakewithinthewalls/awake_naos2.txt · Last modified: 2020/08/22 10:23 by no_name12