el:other:cpc:b_sinedrio
  • Αυτή η σελίδα χρειάζεται Download Links

Παρακαλούμε βοηθήστε ώστε η σελίδα να ολοκληρωθεί. Επικοινωνήστε μέσω E-mail αν μπορείτε να βοηθήσετε.

Β' Συνέδριο Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου (Κείμενα Συνεδρίου)

Ιστορικό Σημείωμα

Το Β' Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου συνήλθε τον Νοέμβριο του 1928, στη Λεμεσό.

Σε αυτή τη σελίδα συμπεριλαμβάνουμε τα κείμενα του συνεδρίου.

Περιεχόμενο

  • Για αρχεία κειμένου (PDF, ODF) και την δημιουργία συλλογών κειμένων (book creator), χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες επιλογές στο δεξί πλάι της σελίδας κάθε άρθρου.

Β' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΚΚ)

Νοέμβριος 1928

Αποφάσεις του Συνεδρίου

Απόφαση πάνω στην έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής

Το Β' Συνέδριο του ΚΚΚ. αφού άκουσε την έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής, πάνω στη δράση της (στο οργανωτικό, πολιτικό, δημοσιογραφικό και οικονομικό ζήτημα) βρίσκει ότι:

(α) εγκρίνει τη δράση της Κ.Ε. σ' όλα τα επίπεδα, συγκρίνοντας την (βέβαια) με τις δυσχέρειες τις οποίες βρήκε σ' όλα τα επίπεδα της δράσης της.

(β) εγκρίνει την απόφαση της Κ.Ε. για την αποβολή από τους οργανισμούς του Κόμματος των προδοτών, που δημιούργησε η τελευταία ενδοκομματική κρίση του Κ.Κ.Κ.

(γ) πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες στο εξείς για την προπαγάνδα των συνθημάτων μας ανάμεσα στις λαϊκές Τουρκικές μάζες.

(δ) πρέπει να καταβληθούν άμεσες προσπάθειες για την καλή Παγκύπριο οργάνωση της Κομμουνιστικής Νεολαίας, εφ' όσο αυτή εγκλείει όλες τις δυνατότητες για την οργάνωση μιας καλής και γερής Παγκυπρίου Κομμουνιστικής Νεολαίας.

Αποφασίζει:

(α) εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή να μεταχειριστεί όλα τα μέσα για την συστηματικότερη προπαγάνδα ανάμεσα στις Τουρκικές εργαζόμενες μάζες.

(β) εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή ευθύς αμέσως να προβεί στην αναδιοργάνωση όλων των τμημάτων του Κόμματος σύμφωνα με τη νέα παράνομη κατάσταση στην οποία θα περάσει το Κ.Κ.Κ. από την 1η του Γεννάρη 1929.

(γ) εντέλλεται στη νέα Κ.Ε. να μεταχειριστεί όσα δυνατά και αποτελεσματικά μέσα νομίζει καλά, για την πολιτική της δράση μέσα στην παρανομία.

Απόφαση πάνω στις πολιτικές και οικονομικές θέσεις

Το Β' Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. αφού άκουσε τις θέσεις πάνω στην πολιτική και οικονομική κατάσταση βρίσκει ότι:

(α) Σήμερα ο αγώνας του Κυπριακού λαού πρέπει να διεξαχθεί κάτω από σκληρότερες συνθήκες γ' αυτό κι ο αγώνας του Κ.Κ.Κ. θα πρέπει να εκτελείται μεθοδικώτερα κι εντατικώτερα.

Αποφασίζει:

(α) Εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή να καταβάλει όλες τις δυνάμεις της για την οργάνωση ενός παράνομου (βέβαια) Αντιβρεττανικού Ενιαίου Μετώπου, που τελικό του σκοπό ναχει το διώξιμο της Αγγλίας από το Νησί μας.

(β) Εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή με τις δυνατότητες που θα μπορέσει να διαθέσει μέσα στην παρανομία να λανσάρει τα συνθήματα του Κόμματος και να κάνει ούτως ώστε οι λαϊκές μάζες να υιοθετήσουν το πρόγραμμα του, γιατί χωρίς ένα τέτοιο αφύπνισμα του Κυπριακού λαού. ο αγώνας για την αφύπνιση του θα καθίσταται μάταιος.

(γ) Εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή να διακυρύττει και μέσα στην παράνομη κατάσταση μ' όποιο μέσο της είνε δυνατό τις οικονομικές απαιτήσεις του λαού.


Θέσεις του Συνεδρίου

θέσεις για την οικονομική και πολιτική κατάσταση

1. Η Αγγλική κατοχή αποτελεί σπουδαίο μεταβατικό σταθμό στην οικονομική εξέλιξη της Κύπρου. Έδωσε μεγάλη ανάπτυξη στις καπιταλιστικές σχέσεις, που μόλις αρχίσανε να εμφανίζονται στα χρόνια της τουρκοκρατίας και βοήθησε στην εισχώρηση τους στα χωριά.

Άμεση συνέπεια της κατάστασης αυτής υπήρξε η καταστροφή των πατριαρχικών σχέσεων και της «εις είδος ανταλλαγής» των προϊόντων.

2. Θετικά αποτελέσματα της μεταβολής αυτής υπήρξαν:

(α) η μεγάλη ανάπτυξη της Γεωργικής παραγωγής και

(β) η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων της Κύπρου με το εξωτερικό, που επέτρεψε την πνευματική ανάπτυξη της Νήσου.

Άμεσες συνέπειες των γεγονότων αυτών ήτανε η σταθεροποίηση της μικροϊδιοχτησίας στα χωριά κι η ανάπτυξη εμπορικής μπουρζουαζίας στις πόλεις, που καταγίνεται στο εμπόριο τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Το ενωτικό κίνημα είνε η δράση της στο πολιτικό επίπεδο.

3. Αρνητικά αποτελέσματα είνε:

(α) η παρακμή της χειροτεχνίας και των συντεχνιακών παραγωγικών σχέσεων χωρίς όμως να επακολουθήσει η ταυτόχρονη βιομηχανικοποίηση της Κύπρου εξ αιτίας της επιβολής στην Κύπρο της Αγγλικής βιομηχανίας

(β) η αύξηση της φορολογίας, που προέκυψε από τη συντήρηση πολυτελέστατου διοικητικού μηχανισμού, από την πληρωμή του πρώην υποτελικού φόρου και κατόπιν μεριδίου της Κύπρου στο τουρκικό χρέος, που μόλις προχτές στα 1927 καταργήθη και φαινομενικά, χωρίς βέβαια το κονδύλιο αυτό να παύσει να πιέζει τον Κυπριακό λαό υπό άλλη μορφή (μισθοί υπαλλήλων, συμβολή στην αυτοκρατορική άμυνα κ.λπ)

(γ) υπερβολική ανάπτυξη της εξαγωγής γεωργικών προϊόντων για την αντιμετώπιση της εισαγωγής γεωργικών προϊόντων από το εξωτερικό.

4. Κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου πόλεμου παρατηρήθηκε σχετική καλιτέρευση της οικονομικής κατάστασης των χωρικών (α) γιατί δεν επεβλήθηκε η υποχρεωτική στρατολογία των χωρικών κι έτσι η γεωργική παραγωγή δε σταμάτησε καθόλου, ενώ σ' όλες τις άλλες χώρες έπαθε σημαντικώτατη ύφεση και (β) γιατί οι τιμές των γεωργικών προϊόντων (εξ αιτίας της υποτίμησης του νομίσματος χρυσού) αυξηθήκανε απότομα, πράγμα που προκάλεσε την εισροή μεγάλων κεφαλαίων στα χωριά.

Το μεγαλύτερο όμως μέρος των κεφαλαίων αυτών συγκεντρώθηκε σιγά σιγά στα χέρια των συνασπισμένων κεφαλαιούχων, που κράτησαν υψηλά τις τιμές των εισαγομένων ειδών. Οι χωρικοί επεδίωξαν την αύξηση της παραγωγής των με την αγορά νέων χωραφιών, παρά τον διπλασιασμό της αξίας τους κι έτσι κατώρθωσαν να εξαγοράσουν όλα τα χωράφια, που πέρασαν πριν απ' τον πόλεμο στα χέρια των εμπόρων.

Η εξαγορά αυτή έγινε είτε τοις μετρητοίς ή τις περισσότερες φορές με πίστωση και με πολύ ψηλούς τόκους. Έτσι οι χωρικοί δημιουργήσανε τεράστια χρέη με την ελπίδα πως θα τα ξοφλούσαν γρήγορα, υπολογίζοντας πάντα τη διάρκεια της σχετικής «ευτυχίας τους» πολύ μεγάλη.

5. Το τέλος του πολέμου κι η αγροτική κρίση που επακολούθησε διαψεύσανε τις ελπίδες των χωρικών. Η τεράστια όμως υποτίμηση των γεωργικών προϊόντων και της γης δεν επετρέψανε στους χωρικούς να ξοφλήσουν τα χρέη τους. Αποτέλεσμα υπήρξε η ομαδική καταστροφή του μεγαλυτέρου μέρους των μικροϊδιοκτητών που χάσανε όχι μονάχα τα χτήματα που αγοράσανε κατά το διάστημα του πολέμου, μα και τις προπολεμικές τους ιδιοχτησίες.

6. Η γεωργική αυτή κρίση εξακολουθεί ακόμη και μαζί μ' αυτή αναπτύσσεται γενική οικονομική κρίση, γιατί η γεωργική παραγωγή είνε η βάση της όλης οικονομίας της Νήσου. Τα κυριώτερα γνωρίσματα της οικονομικής κρίσης είνε

(α) Η εκπεσμένη τιμή των προϊόντων των χωρικών, η διατήρηση της ακρίβειας της ζωής κι η υπερβολική εισαγωγή αυτοκινήτων στο Νησί μας, χωρίς όμως να επιτελεστεί ταυτόχρονη ανάπτυξη της παραγωγής.

(β) Η υπερβολική ανάπτυξη της εξαγωγής ζώων που προέρχεται από τη συνεχή καταστροφή της μικροϊδιοχτησίας.

(γ) Η κάθοδος των χωρικών στις πόλεις που δημιουργεί αεργία κι η ανάπτυξη σε υπερβολικό βαθμό της μετανάστευσης.

7. Η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής κι η ανάπτυξη της ντόπιας βιομηχανίας (αύξηση παραγωγής κι αλλαγή καλλιεργειών), οι μόνοι πιθανοί τρόποι για να υπερπηδηθεί η κρίση, προσκρούει στο πέρασμα της γης στα χέρια των τοκογλύφων (εμπόρων κι εκκλησίας). Η οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την πολιτική διαφοροποίηση, που εκδηλώνεται με την εκμηδένιση της επιρροής των «Ενωτικών» μέσα στις εργαζόμενες μάζες και με την εκδήλωση αγροτικού κινήματος, με οικονομικά συνθήματα (ελάττωση φορολογίας, ίδρυση γεωργικής τράπεζας, λύση του εκκλησιαστικού ζητήματος κ.τ.λ.).

8. Τα κυριώτερα χαρακτηριστικά της σημερινής πολιτικής κατάστασης είνε (α) η σχετική χρεωκοπία του Ενωτικού κινήματος (β) η ανάπτυξη, ακαθόριστου όμως αγροτικού κινήματος (γ) η προσπάθεια της Αγγλικής διοίκησης να δημιουργήσει Αγγλόφιλο ρεύμα (με την κατάργηση της δεκάτης, με το νόμο του 19, με διορισμούς ιθαγενών σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις και με την κατάργηση των κοινοτικών ελευθεριών, δηλαδή, με την Κυβερνητικό - υπαλληλοποίηση των μουχτάρηδων, των αζάδων, των δασκάλων και των σχολικών επιτροπειών) (δ) η σχετική χρεωκοπία της ψευτοφιλεργατικής πολιτικής που προσπάθησαν να διαμορφώσουν ορισμένοι πολιτικάντηδες, μετά την κατάπτωση της «Ενωτικής» πολιτικής.

9. Παράλληλα όμως μ' αυτό η Αγγλική Κυβέρνηση, βλέποντας πως όλες οι προσπάθειες της για τη δημιουργία Αγγλόφιλου ρεύματος, ανάλογου με τους σκοπούς της, ναυαγούν, ενώ αντίθετα δημιουργείται συνεχώς αντιαγγλικός αγώνας, που συντελείται με την αφύπνιση των λαϊκών μαζών, και που υποβοηθείται από τις έντονες ενέργειες και τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου και βλέποντας πως ο εγγλέζικος ιμπεριαλισμός για την είσαξη των κεφαλαίων του στην Κύπρο απαιτεί τελεία κατάπνιξη της λαϊκής φωνής και τέλειο χτύπημα των αγωνιστών της Κυπριακής υπόθεσης, επέβαλε δια Βασιλικού Διατάγματος τον Νέον Ποινικό Κώδικα, που δεν είνε τίποτε πιότερο παρά η κατάπνιξη κάθε λαϊκής φωνής, για τη διατήρηση και τη συνέχιση της καπιταλιστικής κι ιμπεριαλιστικής εκμετάλλευσης.

10. Η χρεωκοπία του «ενωτικού» κινήματος οφείλεται:

(α) Στην ανικανότητα των ενωτικών αρχηγών να μπουν επικεφαλής του αγροτικού κινήματος και στο ν' αναλάβουν ένα πραγματικό αντι-ιμπεριαλιστικόν αγώνα. Κι ο λόγος είνε γιατί τα συνθήματα του λαού στρέφονται εναντίον της ντόπιας μπουρζουαζίας, που πέρασε στα χέρια της το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής περιουσίας κι υποδούλωσε τους χωρικούς με την τοκογλυφία,

(β) Στην αντίδραση του Τουρκικού πληθυσμού της Νήσου που προτιμά την Αγγλική διακυβέρνηση παρά την Ελληνική κατοχή και που σπρώχτηκε στην αντίληψη αυτή για λόγους αντίδρασης προς το ενωτικό κίνημα,

(γ) Στην αδυναμία της Ελληνικής μπουρζουαζίας ν' ανακαινίσει διεθνώς το Κυπριακό ζήτημα μια και βρίσκεται σε τελεία εξάρτηση από τον Αγγλικό Ιμπεριαλισμό, αυτό ακριβώς επηρεάζει πολύ την εκδήλωση του «ενωτικού» κινήματος, περιορίζοντας το σε φιλολογική εκδήλωση που περιμένει την «ένωση» από την «Ευγενή χειρονομία» του Αγγλικού Ιμπεριαλισμού και

(δ) Στη πλατειά διαφώτιση των λαϊκών μαζών από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου.

11. Το αγροτικό κίνημα βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα και παρουσιάζεται με πολύ ακαθόριστη μορφή. Περιορίζεται κυρίως σε οικονομικές διεκδικήσεις, αφίνοντας σε δεύτερη θέση τα κυρίως πολιτικά ζητήματα, πράγμα που αποδεικνύει την ιδεολογική του αδυναμία. Η Αγγλική διοίκηση βλέποντας το προσπαθεί να κερδίσει τους χωρικούς με το μέρος της κάνοντας ορισμένες μικροπαραχωρήσεις στους πλούσιους ιδίως χωρικούς, π.χ. σαν την κατάργηση της δεκάτης, το νόμο κατά της τοκογλυφίας και το νόμο υπέρ των αναξιοχρέων χωρικών και με τις προσπάθειες για την ίδρυση Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών, καθώς και με τις δήθεν τέτοιες για την ίδρυση αρδευτικών έργων. Η δημιουργία καθαρώς Αγγλοφίλου ρεύματος συναντά μεγάλες δυσκολίες και παρ' όλες τις προσπάθειες του δε μπορεί να συναντήσει οπαδούς από τις εργαζόμενες μάζες, συναντά μόνο οπαδούς μεταξύ των αρριβιστών και προδοτών «Ενωτικών» Ελλήνων και Τούρκων πολιτευτών, που προσπαθούν να επιτύχουν Κυβερνητικές θέσεις.

12. Η σχετική χρεωκοπία του «ενωτικού» κινήματος και των αρχηγών του, η ύπαρξη ακαθόριστου και χωρίς πραγματικούς αρχηγούς αγροτικού κινήματος κι η συνεχής αύξηση του προλεταριάτου με τη συνεχή καταστροφή των χωρικών και την ίδρυση μεταλλευτικών επιχειρήσεων επιτρέπουν στο Κ.Κ.Κ. ν' αναλάβει αυτό την πρωτοβουλία του αντι-ιμπεριαλιστικού αγώνα για την απελευθέρωση του Κυπριακού λαού από την Αγγλική κυριαρχία, απαραίτητου όρου για την υπερπήδηση της κρίσης. Το Κ.Κ.Κ. είνε το μόνο Κόμμα που μπορεί σήμερα να υποβοηθήσει την οργάνωση ενιαίου αντι-ιμπεριαλιστικού μετώπου, στο οποίο να πάρουν μέρος όλα τα στοιχεία που έχουν διάθεση ν' αγωνιστούν για την πραγματική απελευθέρωση της Κύπρου σ' οποιανδήποτε κοινωνική τάξη κι αν ανήκουν, Έλληνες ή Τούρκοι. Στο Κ.Κ.Κ. επιβάλλεται ακόμη να ηγηθεί του Ενιαίου Μετώπου, αν κατορθώσει να καταχτήσει το αγροτικό κίνημα, υιοθετώντας τα αιτήματα του, και να συμφιλιώσει τους Έλληνες και Τούρκους κάτω από την καθοδήγηση του, πράγμα που μπορεί ευκολώτερα από κάθε άλλο κόμμα να επιτύχει, εξ αιτίας του διεθνιστικού του χαραχτήρα.

13. Το Ενιαίο Αντι-ιμπεριαλιστικό Μέτωπο, είνε αδύνατο να στηριχτεί στα συνθήματα της «Ένωσης» για τους πιο κάτω λόγους:

(α) γιατί εμποδίζει τη συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων και

(β) γιατί διασπά κι αυτό τον Ελληνικό πληθυσμό, σπρώχνοντας τους χωρικούς κι εργάτες που δεν έχουν πια καμμιά εμπιστοσύνη στους «Ενωτικούς» αρχηγούς ν' ακολουθήσουν την τροχιά της αγγλόφιλης πολιτικής και

(γ) γιατί ο πληθυσμός της Νήσου έπαυσε να περιμένει τη σωτηρία του από την «Ένωση» με την Ελλάδα, ξαίροντας τα ελεεινά οικονομικά χάλια της.

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι στο Ενιαίο Μέτωπο δε μπορούν να πάρουν μέρος στοιχεία του «Ενωτικού κινήματος» εφ' όσο θα αναγνωρίσουν τις πιο πάνω βάσεις και προϋποθέσεις και θα εγκαταλείψουν τις ρωμαντικές τους εκδηλώσεις.

14. Βάση του Ενιαίου Αντι-ιμπεριαλιστικού Μετώπου, εχτός από την ικανοποίηση των άμεσων οικονομικών αιτημάτων των χωρικών, θα είνε η κατάχτηση της ανεξαρτησίας της Κύπρου μέχρι τελείας αυτοδιοίκησης κι αυτοδιάθεσης, γιατί μόνο έτσι θα κατωρθώσει η Κύπρος να ακολουθήσει οικονομική πολιτική, ανεξάρτητη από τη Μητρόπολη κι έτσι θα μπορέσει να υπερπηδήσει τη σημερινή οικονομική κρίση. Άμεσα αιτήματα του αντι-ιμπεριαλιστικού αγώνα θα είνε:

(α) η εφαρμογή της καθολικής ψηφοφορίας.

(β) η μετατροπή του Νομοθετικού Συμβουλίου σε πραγματικό κοινοβούλιο με αντιπροσωπεία καθολοκληρία «αιρετή»,

(γ) ο σχηματισμός υπεύθυνης Κυβέρνησης απέναντι του κοινοβουλίου.

(δ) η κατάργηση της φορολογίας των 10 χιλιάδων λιρών για την Αυτοκρατορική Άμυνα.

(ε) η ελάττωση της φορολογίας.

(στ) η επιστροφή των περισσευμάτων του προϋπολογισμού,

(ζ) η στρατιωτική εκκένωση της Κύπρου και σχηματισμός ντόπιας πολιτοφυλακής και

(η) η κατάργηση του Νέου Ποινικού Κώδικα, κι η σύνταξη ενός άλλου με βάση τις κοινωνικές και ψυχολογικές συνθήκες του τόπου μας.

15. Το Κ.Κ.Κ. έχει καθήκον να εργαστεί μ' όλες τις δυνάμεις του για την οργάνωση Ενιαίου Μετώπου με βάση το πιο πάνω πρόγραμμα και να συνεργαστεί διατηρώντας πάντοτε την ανεξαρτησία του, μ' οποιαδήποτε στοιχεία που θα θελήσουν να εργαστούν γι' αυτό.

Παράλληλα όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, οφείλει να υπενθυμίζει τους εργάτες κι αγρότες της Κύπρου, ότι ο αγώνας για την απελευθέρωση του Νησιού μας είνε συνδεδεμένος με το επαναστατικό κίνημα του παγκόσμιου προλεταριάτου και ειδικά του Αγγλικού και μόνο με τη νίκη του θα επιτευχθεί τελειωτικά η ανεξαρτησία της Νήσου. Επίσης, οφείλει να υπενθυμίζει ότι η τελική οικονομική και πολιτική απελευθέρωση των εργατών και χωρικών δεν θα κατορθωθεί ούτε με την αυτοδιοίκηση ή αυτονομία της Κύπρου, αλλ' ούτε και με την «Ένωση της» με την Ελλάδα, αλλά μόνο με την εγκαθίδρυση μιας εργατο-αγροτικής δημοκρατίας, που θα προχωρήσει μέσα σε μια πλατύτερη εργατο-αγροτική οργάνωση όλων των Βαλκανικών κρατών και της Τουρκίας, δηλαδή, τη Σοβιετική Ομοσπονδία των Εργατο-αγροτικών Δημοκρατιών της Βαλκανικής.

θέσεις πάνω στο οργανωτικό ζήτημα

1. Βάση για την ατσάλινη στερέωση ενός Κομμουνιστικού Κόμματος είνε το οργανωτικό του ζήτημα, δηλαδή, ο τρόπος της καλής οργάνωσης των δυνάμεων του που να του επιτρέπει ν' αναπτύσει και να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του για την πιο σίγουρη εξυπηρέτηση των σκοπών του. Χωρίς την καλή οργάνωση του ένα Κομμουνιστικό Κόμμα δε μπορεί ποτές να βαδίσει σίγουρα στο δύσκολο δρόμο του.

2. Η καλή κι εξυπηρετική για τον αγώνα οργάνωση, είνε εκείνη που επιτρέπει στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ανάμεσα στις τρομοκρατίες, τους χαφιεδισμούς και την αντίδραση να διατηρεί καλά την επαφή του με τις εργαζόμενες μάζες και να επιτρέπει την ανάπτυξη όλων των δυνάμεων του με τον τελειότερο κι αποτελεσματικώτερο σχέδιο δουλειάς.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει να βασιστεί πάνω σε τέτοια οργάνωση, ώστε να κατωρθώνει πάντα να καθοδηγεί τις εργαζόμενες μάζες στον πραγματικό δρόμο του αγώνα των. της πάλης ενάντια στους καταπιεστές κι εκμεταλλευτές των.

3. Κατάλληλη και μοναδική οργάνωση για το βασικό σκοπό του Κομμουνιστικού Κόμματος είνε η οργάνωση με βάση τους πυρήνες γιατί η ύπαρξη πυρήνων μέσα στην καρδιά των εργατών κι αγροτών είνε το μόνο μέσο που μπορεί να εξασφαλίσει την επαφή του Κόμματος με τις εργαζόμενες μάζες. 0 πυρήνας είνε η πιο μικρή μα κι η πιο εξυπηρετική για τον αγώνα οργάνωση, γιατί, ζώντας, ως Κομμουνιστική οργάνωση μέσα στην εργαζόμενη μάζα που τον περικυκλώνει, κατωρθώνει πάντα να εφοδιάζει το Κόμμα μ' όλα τα αναγκαία εφόδια, ούτως ώστε να προσαρμοστεί με την ψυχολογία και τις απαιτήσεις της μάζας, και από την άλλη μεριά ζώντας ως Κομμουνιστική οργάνωση ανάμεσα στη μάζα που τον περικυκλώνει θαναι σε θέση να λανσάρει και να προπαγανδίζει τα σχετικά συνθήματα του Κόμματος και να κατευθύνει, το σπουδαιότερο, τους εργάτες στο σωστό δρόμο.

4. Κάθε πυρήνας αναπτύσει δική του πρωτοβουλία, δρα αυτόβουλα, πάντως μέσα στο περιθώριο των θέσεων κι αποφάσεων του Συνεδρίου και σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις των ανωτέρων οργανισμών του. Αναπτύσει δική του μέθοδο δράσης και διαρκώς εφευρίσκει και νέα μέσα καλύτερης εξυπηρέτησης του αγώνα.

5. Στη σημερινή περίοδο που περνάει ο Κυπριακός αγώνας, ανάμεσα στη συστηματική Κυβερνητική παρακολούθηση της δράσης του Κόμματος, ανάμεσα στην ανοιχτή λευκή τρομοκρατία που συνεχώς εντατικοποιείται και στην παράνομη κατάσταση στην οποία θα περάσει το Κομμουνιστικό μας Κόμμα από την πρωτοχρονιά του 1929. η δράση του Κόμματος μας για την προπαγάνδα, συνειδητοποίηση και μόρφωση νέων μελών πρέπει να διεξαχτεί εντελώς συνωμοτικά (κρυφά). Η δράση όλων των πυρήνων πρέπει να πάρει αυτή τη μορφή. Κανένα μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου δεν πρέπει νάναι γνωστό.

6. Το Κόμμα πρέπει επίσης να καταβάλει κάθε προσπάθεια ούτως ώστε τα μέλη των διαφόρων πυρήνων να μη γνωρίζουνται μεταξύ τους. Η παράνομη κατάσταση από την οποία μόνο μέρες μας χωρίζουν, δεν επιτρέπει να έχουν τα μέλη του Κόμματος μας καμμιά σχέση μεταξύ τους. εχτός των σχέσεων που θα έχουν μέσα στον πυρήνα τους.

7. Η στρατολογία νέων μελών που πρέπει ν' αρχίσει πολύ εντατικά, προ πάντων από τις εργαζόμενες προλεταριακές μάζες, πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και με σοβαρό έλεγχο. Τα νέα μέλη πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς.


Μανιφέστο

Προς τους Εργάτες, τους φτωχούς χωρικούς, τους βιοπαλαιστές και κάθε καταπιεζόμενο Κύπριο

Σύντροφοι, αδέρφια μας,

Το Β' Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου, που συνήλθε σήμερα σας στέλνει τον επαναστατικό του χαιρετισμό, σ' όποια γωνιά του Νησιού μας κι αν βρίσκεστε και σας διαδηλώνει τη θαρραλέα απόφαση του, την ασάλευτη απόφαση πως θα σταθεί φρουρός και διεκδικητής των δικών σας συμφερόντων από τους ταξικούς μας εχθρούς, τους ιμπεριαλιστές και καπιταλιστές.

Σήμερα ακριβώς, που η λευκή τρομοκρατία κι ο χυδαίος χαφιεδισμός κατώρθωσαν να σπάσουν, να τσακκίσουν κάθε άλλο αγώνα, σήμερα που η πολιτική του Ρόναλτ Στορρς κατώρθωσε να σύρει τους αρχηγούς των χτεσινών «Ενωτικών» ηγετών σας!!! Στο Κυβερνητικό καταπιεστικό άρμα του φρικαλέου ιμπεριαλισμού, προσφέροντας για δώρο στον καθένα βρωμερό απ' αυτούς ένα κόκκαλο με μπόλικο ψαχνό, σήμερα που κανένας ηγέτης απ' τους παλιούς και τους νέους δεν υφίσταται, σήμερα που ο νέος Ποινικός Κώδηκας τους έκανε όλους να κρυφτούν στο πετσί τους και να περιοριστούν στις υποθεσούλες των γραφείων τους, ακριβώς σήμερα, στην κρισιμώτατη περίοδο του αγώνα σας, που δέχτηκε τις αισχρότερες κι ανηθικώτερες προδοσίες, συνήλθε το Β Συνέδριο του Κομμμουνιστικού Κόμματος Κύπρου. Συνήλθε σήμερα που η Κυβέρνηση με το στόμα των επισήμων οργάνων της διαλαλεί χωρίς καμιά στενοχώρια και χωρίς καμιά ντροπή τα προμηνύματα της λευκής κι άγριας τρομοκρατίας για να θέσει τις βάσεις, τις γερές και τις ασάλευτες, ενός τίμιου αγώνα, του αγώνα του Κυπριακού λαού ενάντια στο νέο φασιστικό καθεστώς του «φιλελεύθερου» βασιλείου της κραταιός Βρεττανίας.

Το Συνέδριο ασχολήθηκε πλατειά, πλατύτατα πάνω σ' όλα τα ζητήματα που θα παρουσιάσει το νέο καθεστώς της μαύρης τυρανίας, ασχολήθηκε κυρίως μ' αυτά, για να βγάλει τις πιο στερεές κι ασφαλισμένες αποφάσεις, πάνω στις οποίες το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου θα διεξαγάγει τον αγώνα των καταπιεζόμενων κι εκμεταλλευόμενων Κυπρίων, ενάντια στον απαίσιο ιμπεριαλισμό κι ενάντια στη βαρειά εκμετάλλευση της ντόπιας και ξένης μπουρζουαζίας.

Μέσα στην παράνομη κατάσταση κατά την οποία θα οργιάζει πέρα πέρα η αφόρητη, η τεράστια κι η αναίχυντη καταπίεση, κατά την οποία θα ξαπολυθεί το κύμα της Κυβερνητικής λύσσας ενάντια σε κάθε λαϊκό ξύπνημα κι ενάντια σε κάθε τίμιο αγωνιστή του λαϊκού αγώνα, μέσα στην απερίγραφτη αυτή τρομοκρατία, που ο Ρόναλτ Στορρς, ο «φιλελεύθερος» αυτός εγγλέζος, ζηλέψας τις δόξες του Μουσολίνι, του Τσαγκώφ, του Λιάπτσεφ, του Πιλσούδτσκι, υιοθέτησε και θα θέσει σ' εφαρμογή από τη μαύρη Πρωτοχρονιά του 1929, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, πάντα ηρωικό και πάντα πιστό στον αγώνα του, εγκλείοντας μέσα του όλες τις δυνατότητες της αποφασιστικής πάλης ενάντια στους καταπιεστές και στραγγαλιστές των λαϊκών δικαιωμάτων, ενώ όλοι οι άλλοι σαν άναντροι και δειλοί ανθρωπάκοι ή σαν συμφεροντολογικά και ξαγορασμένα τομάρια αποσύρθηκαν ή τάχτηκαν αλληλέγγυοι στην Κυβερνητική βαρβαρότητα, αυτό, πήρε την τίμια κι ακλόνητη απόφαση να δουλέψει επίμονα κι ηρωικά ως το τέλος, ως τη μέρα της περίλαμπρης νίκης του αγώνα του καταπιεζόμενου Κυπριακού λαού.

Καμιά δύναμη, απ' όσο αισχρή λύσσα κι αν είνε ποτισμένη δε θα μπορέσει ποτές ν' ανακόψει το μοιραίο ιστορικό του δρόμο, το σκληρό δρόμο προς την τελική απελευθέρωση της καταπιεζόμενης κι εκμεταλλευόμενης εργατιάς και αγροτιάς του Νησιού μας. Καμιά δύναμη της Κυβερνητικής λύσσας, καμιά δύναμη της ιμπεριαλιστικής καταπίεσης, όπως ακριβώς καμιά τέτοια δε μπορεί ν' ανακόψει τον παγκόσμιο προλεταριακό χείμαρρο, που προχωρώντας ολοένα και πιο γοργά προς τα μπρος, φτάνει στα σάπια τείχη του καπιταλιστικού φρουρίου ορμητικός για να τα κάνει όλα συντρίμια. Η πρωτοπορία του τεράστιου χείμαρου, οι Ρώσσοι προλετάριοι, ανοικοδομώντας τη Σοβιετική μας Πατρίδα, μπροστά στην οποία τρέμουν όλες οι κυβερνήσεις των ιμπεριαλιστών και των καπιταλιστών όλου του κόσμου, μας φωτίζει το δρόμο και μας δυναμώνει το θάρρος.

Οι οργανισμοί του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου, προσαρμοσμένοι πλέρια προς την νέα κατάσταση, προς το καθεστώς της μαύρης τυρανίας και του χτηνώδους φασισμού, όχι μόνο δε θα χάσουν την επαφή τους με τις καταπιεζόμενες μάζες του Κυπριακού λαού, αλλά πιότερο θα συνδεθούν μαζί τους. Παντού και πάντα οι οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος θα βρίσκουνται μπροστά απ' τον αγώνα των προλετάριων της Κύπρου ζώντας τη ζωή τους και ζυμωμένοι στην καθημερινή πάλη τους θα διαδηλώνουν πάντα τα αίσχη του νέου φασιστικού καθεστώτος και θα σπρώχνουν τις μάζες προς τα μπρος, φωτίζοντας τους το δρόμο προς την παγκόσμια απολύτρωση.

Σύντροφοι, αδέρφια μας, όλοι εσείς που σας πιέζει ο μαύρος ζυγός του Εγγλέζικου ιμπεριαλισμού και της ντόπιας μπουρζουαζίας.

Δεχτείτε μ' ενθουσιασμό τον επαναστατικό χαιρετισμό του Β' Συνεδρίου του Κ.Κ.Κ. Δεχτείτε τον όλοι σεις οι σκλάβοι κι οι απόκληροι, που σκάζετε ολημερίς δουλεύοντας μέσα στις ανήλιες γαλαρίες και στις θανατηφόρες μίνιες. Δεχτείτε τον όλοι σεις, που σαν κρεατένιες μηχανές, δουλεύετε χωρίς ανάπαψη, μακρυά απ' ανθρώπινη ζωή, μέσα στον κάμπο και στο εργοστάσιο, μεσ' στο γραφείο και την αποθήκη, στο μαγαζί και στη θάλασσα, στο δρόμο και στη φάμπρικα.

Δεχτείτε σύντροφοι, τον ταξικό κι αδερφικό χαιρετισμό του Κόμματος, που προορισμό του έταξε τον αγώνα για τη δική σας υπόθεση, για την απελευθέρωση σας. Δεχτείτε τον και μαζί μ' αυτό δεχτείτε και την τίμια υπόσχεση του, πως ποτές του, ούτε κάτω απ' τα όργια του φασιστικού καθεστώτος, ούτε μπροστά στα βρυχήματα του ιμπεριαλιστικού λέοντα, θα πάψει τον αγώνα του για τα συμφέροντα της τάξης σας ενάντια στην τάξη των εκμεταλλευτών και των Κυρίαρχων.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ, ΤΑΞΙΚΑ ΜΑΣ ΑΔΕΡΦΙΑ,

Το Β' Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. ακριβώς αυτές τις βάσεις έθεσε. Τις βάσεις του αγώνα της εργατιάς κι αγροτιάς, που θα πρέπει πεισματικά να διεξαχθεί και κάτω απ' τις απειλές της φυλάκισης, του βούρδουλα, και της κρεμάλλας, που θα χρησιμοποιήσει ο αιμοσταγής και δολοφόνος ιμπεριαλισμός.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ,

Ακολουθήστε το δρόμο της πάλης ενάντια στους ταξικούς μας εχθρούς. Το Κ.Κ.Κ. κάτω από οποιοδήποτε τρομοκρατικό καθεστώς θα στέκει πάντα καθοδηγητής σας.

ΖΗΤΩ το Κ.Κ. Κύπρου

ΖΗΤΩ όλα τα αδελφό αποικιακά Κομμουνιστικά Κόμματα

ΚΑΤΩ οι προδότες

ΚΑΤΩ ο ιμπεριαλισμός

ΖΗΤΩ η εργατο-χωρική Κυβέρνηση της Κύπρου

ΖΗΤΩ η Σοβιετική μας Πατρίδα

ΖΗΤΩ η Κομμουνιστική Διεθνής

ΖΗΤΩ η Παγκόσμια Επανάσταση

Λεμεσός 1928


Σημείωση

Οι λοιπές εισηγήσεις, θέσεις κι αποφάσεις του Β' Συνεδρίου δε μπορούν να δημοσιευθούν, εξ αιτίας της παράνομης κατάστασης που θα διαμορφωθεί, θα γίνουν όμως γνωστές σ' όλους τους οργανισμούς του Κ.Κ.Κ. από την νέα Κεντρική Επιτροπή, που θα πρέπει να φροντίσει η δουλειά αυτή να γίνει με τον πιο μυστικό τρόπο.

el/other/cpc/b_sinedrio.txt · Last modified: 2020/07/14 16:17 (external edit)