el:wiki:help

Πώς μπορείς να βοηθήσεις;

Το Κινηματικό Αρχείο χρειάζεται υποστήριξη σε διάφορα επίπεδα. Αυτή η σελίδα προσπαθεί να παρουσιάσει όσο το δυνατό περισσότερους τρόπους με τους οποίους μπορείς να βοηθήσεις. Για οποιαδήποτε απορία ή εισήγηση, δες την σελίδα Επικοινωνία. Για να μάθεις πώς συντάσσεται το περιεχόμενο του wiki δες τις Οδηγίες Σύνταξης. Για βοήθεια με το τεχνολογικό κομμάτι του αρχείου, δες την σελίδα Τεχνικές Πληροφορίες.

Πρόσβαση σε προσωπικές συλλογές υλικού

Αρκετό υλικό, κυρίως παλιότερο, πλέον εντοπίζεται μόνο σε προσωπικές συλλογές, ή άλλου είδους κλειστά αρχεία. Αν έχεις πρόσβαση σε τέτοιο υλικό, μπορείς είτε να το σκανάρεις και να το ανεβάσεις στο Αρχείο, είτε να το δώσεις σε κάποιο άτομο που θα το κάνει.

Σκανάρισμα Εντύπων

Ο κύριος τρόπος που διατίθεται το υλικό που ψηφιοποιούμε είναι αρχεία PDF που προέρχονται από το σκανάρισμα εντύπων (κυρίως για το πιο παλιό υλικό που δεν κυκλοφόρησε ποτέ ηλεκτρονικά). Μετά το σκανάρισμα είναι σημαντικό να γίνεται Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR, Optical Character Recognition) από κάποιο λογισμικό, ώστε να υπάρχει μια βάση για την δακτυλογράφηση του σκαναρισμένου υλικού (βλ. επόμενη κατηγορία)

Μπορείς να βοηθήσεις με το να σκανάρεις υλικό που έχεις στην διάθεσή σου και να το ανεβάσεις στο Αρχείο.

Δες την ενότητα για το Σκανάρισμα και Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR) στις Τεχνικές Πληροφορίες για βοήθεια.

Δακτυλογράφηση ή/και επιμέλεια αποτελέσματος OCR

Το υλικό που διαθέτουμε μόνο σε σκαναρισμένη μορφή είναι πρακτικά μια σειρά από αρχεία εικόνας όπως φωτογραφήθηκαν από το σκάνερ. Πέραν του ότι είναι ένας μη-αποδοτικός τρόπος αποθήκευσης κειμένου (μεγάλο μέγεθος αρχείου εικόνας σε σχέση με αρχείο κειμένου), τα σκαναρισμένα κείμενα είναι αρκετά δύσχρηστα. Καταρχάς αποκλείουν άτομα με μειωμένη όραση, αφού για την χρήση του υπολογιστή βασίζονται σε λογισμικό ανάγνωσης της οθόνης, που μπορεί να διαβάσει μόνο κείμενο. Κατά δεύτερο λόγο, το αποτέλεσμα του σκαναρίσματος δεν μπορεί εύκολα να αντιγραφεί ή τροποποιηθεί όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε με ένα αρχείο κειμένου. Επίσης, τα σκαναρισμένα αρχεία δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο αναζήτησης με βάση λέξεις-κλειδιά, αφού η αναζήτηση γίνεται μέσω του κειμένου.

Είναι επομένως σημαντικό να υπάρχει συστηματική δακτυλογράφηση κειμένων, είτε από το μηδέν, είτε μέσω της επιμέλειας του ατελούς αποτελέσματος μιας αυτόματης αναγνώρισης χαρακτήρων.

Ανεύρεση των πρωτότυπων ηλεκτρονικών αρχείων

Κάτι που διευκολύνει το έργο του Αρχείου είναι η πρόσβαση σε ήδη ψηφιοποιημένα αρχεία του υλικού που μας ενδιαφέρουν, γιατί είναι ήδη δακτυλογραφημένα και πιο προσβάσιμα. Τέτοια αρχεία μπορούν να είναι σε κάποια από τις πιο κάτω μορφές (μη-εξαντλητική λίστα):

  • Αρχεία PDF κειμένου (όχι σκαναρισμένα, δηλαδή PDF εικόνας - για να επιβεβαιώσετε προσπαθήστε να επιλέξετε ένα κομμάτι κειμένου από το αρχείο)
  • Αρχεία επεξεργαστή κειμένου (.doc/.docx Microsoft Word, .odt OpenOffice/LibreOffice, .rtf Rich Text Format, .html/.htm Hypertext Markup Language, .txt Text File, .wpd/.wp WordPerfect Document κλπ)
  • Αρχεία από προγράμματα σελίδωσης/ψηφιακής τυπογραφίας (.cdr Corel Draw, .sla Scribus, .pub Microsoft Publisher, .qxp/.qxd QuarkXpress, .ai Adobe Illustrator, .indd Adobe InDesign, .ps/.eps Postscript κλπ)
  • Σελίδες στο διαδίκτυο (websites, blogs κλπ)

Κατηγοριοποίηση / Αρχειοθέτηση

Το Αρχείο θα είναι σχεδόν άχρηστο χωρίς την δυνατότητα αναζήτησης μέσα στο υλικό. Στο wiki αυτή η δυνατότητα παρέχεται μέσα από τον συνδυασμό ιεραρχικής και μη-ιεραρχικής κατηγοριοποίησης. Περιληπτικά, η ιεραρχική κατηγοριοποίηση ακολουθεί την σειρά: Γλώσσα : Είδος Υλικού : Ομάδες: Όνομα Υλικού : Τεύχος : Άρθρο. Η μη-ιεραρχική κατηγοριοποίηση αποτελείται από πληροφοριακές ετικέτες (tags) που επισυνάπτονται στο τέλος κάθε σελίδας του wiki όπως: Έτος, Δεκαετία, Θέμα, Ιδεολογικός Χώρος, Τοποθεσία Δράσης, Είδος Σελίδας.

Η προσθήκη και επιμέλεια κατηγοριών και ετικετών αυξάνει την χρηστικότητα του αρχείου. Για λεπτομέρειες δες την σελίδα Κατηγορίες.

Ιστορικά Σημειώματα

Το Αρχείο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν είναι μια απόπειρα ιστορικής ή άλλης πρωτογενούς έρευνας ή/και εγκυκλοπαιδικότητας. Ωστόσο, προσπαθούμε να περιλάβουμε το ελάχιστο απαραίτητο ιστορικό πλαίσιο που κάθε έντυπο ή ομάδα που αναφέρεται χρειάζεται ώστε να γίνεται ξεκάθαρη η θέση του στο αρχείο.

Απελευθέρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων στα Κοινά

Επαφή με τις/τους αρχικές/ους συγγραφείς ώστε να τους ζητηθεί η απελευθέρωση των κειμένων τους στα Πολιτιστικά Κοινά, κάτω από μια άδεια ελεύθερου περιεχομένου.

Μετάφραση

Μετάφραση του υλικού σε άλλες γλώσσες (το site προσφέρει την δυνατότητα μετάφρασης κάθε σελίδας σε τρεις γλώσσες: Ελληνικά, Τουρκικά, Αγγλικά. Αν παρουσιαστεί η ανάγκη μπορούν να προστεθούν και άλλες γλώσσες)

el/wiki/help.txt · Last modified: 2020/07/14 16:10 (external edit)