el:wiki:syntax:tags

Tags Κατηγοριοποίησης Σελίδων

Τα tags (ετικέτες) είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της δομής του Αρχείου, αφού επιτρέπουν την αναζήτηση με βάση διάφορες μεταβλητές. Χωρίς αυτά θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρίσκουμε τις σελίδες που θέλουμε. Η χρήση τους από τους συμμετέχοντες είναι απαραίτητη. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι διάφορες ετικέτες που είναι σε χρήση, και πληροφορίες για το πού χρησιμοποιούνται.

Κάθε σελίδα πρέπει να έχει τουλάχιστον μια ετικέτα, αλλά συγκεκριμένες ετικέτες αφορούν συγκεκριμένο είδος υλικού.

Μετά από συζήτηση στις 24 Μάη 2020, έγιναν προσθήκες, καταργήσεις, και αλλαγές σε κάποια tags. Η παρούσα σελίδα ανανεώνεται για να αντανακλά τις αλλαγές. Αν συναντήσετε σελίδα που δεν έχει ανανεωθεί για να ακολουθεί τις νέες οδηγίες, λάβετε πρωτοβουλία να την διορθώσετε.

Βασική Σύνταξη tags

Η πιο κάτω σύνταξη μπαίνει στο κάτω μέρος της σελίδας, και μέσα στις αγκύλες σε αυτή την σύνταξη μπαίνουν τα tags, αντικαθιστώντας τις τρεις τελείες:

{{tag> ... }}

Δεν χρειάζεται να αντιγράψετε την πιο πάνω σύνταξη, αφού στην σελίδα επεξεργασίας υπάρχει επιλογή Insert Tags στην μπάρα εργαλείων (εικονίδιο που μοιάζει με ετικέτα). Οπτικός επεξεργαστής tags υπάρχει στο δεξί άκρο της σελίδας εκτός του περιβάλλοντος επεξεργασίας (Add Tags). Πάντα να συμβουλεύεστε τα δείγματα σελίδων όταν ξεκινάτε μια νέα σελίδα.

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται τα tags δεν έχει σημασία.

Tags με πάνω από μια λέξη

Τα tags μπορούν να αποτελούνται από πολλές λέξεις, όπως πχ Δεκαετία:“Δεκαετία 2010-2019” αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο η φράση να μπει σε διπλά (“αγγλικά”) εισαγωγικά. Αν δεν γίνει αυτό, το Αρχείο υποθέτει ότι οι ετικέτες χωρίζονται με διαστήματα, και θα το ερμηνεύσει ως δύο ετικέτες, δηλαδή Δεκαετία:Δεκαετία και ξεχωριστά 2010-2019“

Tags που περιέχουν υπό-tags

Σε όλο το Αρχείο χρησιμοποιείται μια δομή “φακέλων” όπως τους γνωρίζουμε από τον τρόπο που αποθηκεύουμε ψηφιακά αρχεία. Το διαχωριστικό μεταξύ φακέλων είναι η άνω-κάτω τελεία (”:“). Στο προηγούμενο παράδειγμα, Δεκαετία:“Δεκαετία 2010-2019”, η ετικέτα “Δεκαετία 2010-2019” βρίσκεται μέσα στον φάκελο πρώτου επιπέδου Δεκαετία.

Αυτή η δομή μας επιτρέπει να δημιουργούμε αυτόματα καταλόγους των σελίδων μας με βάση το γενικό tag (πχ Δεκαετία, Φυλλάδιο, Περιοδικό). Αν όλα τα tags χρησιμοποιούνταν στο πρώτο επίπεδο, τότε δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοιους καταλόγους. Επομένως πρέπει να δοθεί αρκετή σημασία στην χρήση του σωστού επιπέδου ετικέτας.

Οι ετικέτες του Αρχείου

Πιο κάτω αναφέρονται όλες οι ετικέτες που χρησιμοποιούνται αυτή την στιγμή, μαζί με οδηγίες για το που εφαρμόζονται και κατά πόσο είναι υποχρεωτικές. Η εισαγωγή τους σε μια σελίδα γίνεται όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω.

Κατάσταση Σελίδας

Αυτή η οικογένεια ετικετών χρησιμοποιείται σε όλες τις σελίδες. Δηλώνει την κατάσταση ολοκλήρωσης των εργασιών που απαιτούνται για κάθε σελίδα. Εκτός αν μια σελίδα είναι εντελώς ολοκληρωμένη, μάλλον θα χρειαστεί πάνω από μια ετικέτα από αυτή την οικογένεια. Αυτές οι ετικέτες μας βοηθούν στο να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή ποιες σελίδες χρειάζονται ποιου είδους προσοχή, ώστε να μπορούμε να τις βελτιώνουμε αποτελεσματικά.

Για παράδειγμα, μια σελίδα που χρειάζεται μετάφραση στα Τουρκικά και συγγραφή ενός ιστορικού σημειώματος, θα έχει τις ακόλουθες ετικέτες κατάστασης, και φυσικά τις ετικέτες από άλλη οικογένεια που εφαρμόζονται:

{{tag>Κατάσταση:"Χρειάζεται Μετάφραση":"Χρειάζεται Τούρκικη Μετάφραση" Κατάσταση:"Χρειάζεται Ιστορικό Σημείωμα ή/και Ταυτότητα"}}

Όταν η ανάγκη που η ετικέτα περιγράφει ολοκληρώνεται, θα πρέπει να αφαιρείται.

Σε αυτή την οικογένεια υπάρχουν οι πιο κάτω ετικέτες:

Ολοκληρωμένη Σελίδα

Χρησιμοποιείται όπου δεν υπάρχει καμιά εκκρεμότητα.

{{tag>Κατάσταση:"Ολοκληρωμένη Σελίδα"}}

Μεταφράσεις

Χρησιμοποιείται όπου μια σελίδα είναι διαθέσιμη μόνο στα ελληνικά.

{{tag>Κατάσταση:"Χρειάζεται Μετάφραση":"Χρειάζεται Αγγλική Μετάφραση"}}
{{tag>Κατάσταση:"Χρειάζεται Μετάφραση":"Χρειάζεται Τούρκικη Μετάφραση"}}

Συμβαίνει να δημιουργούνται σελίδες στην ελληνική εκδοχή του Αρχείου αλλά το περιεχόμενο τους να παραμένει αμετάφραστο ή να μην έχει ολοκληρωθεί εντελώς η μετάφραση. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται η πιο κάτω ετικέτα.

{{tag>Κατάσταση:"Χρειάζεται Μετάφραση":"Χρειάζεται Ελληνική Μετάφραση"}}

Δακτυλογράφηση κειμένου

Χρησιμοποιείται όπου το υλικό υπάρχει μόνο σε σκαναρισμένη μορφή αλλά όχι ως κείμενο.

{{tag>Κατάσταση:"Χρειάζεται Δακτυλογράφηση ή OCR"}}

Επιμέλεια OCR

Χρησιμοποιείται όπου το κείμενο προέκυψε μέσα από αυτόματη αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) αλλά δεν έχει γίνει ακόμα επιμέλεια.

{{tag>Κατάσταση:"Χρειάζεται Επιμέλεια OCR"}}

Ιστορικό σημείωμα ή/και ταυτότητα ομάδας

Χρησιμοποιείται όπου κάποια ομάδα ή υλικό δεν διαθέτουν ιστορικό σημείωμα (δική μας περιγραφή του υλικού) ή/και ταυτότητα ομάδας (σύντομη αυτοπεριγραφή της συλλογικότητας ή υλικού από επίσημη πηγή).

{{tag>Κατάσταση:"Χρειάζεται Ιστορικό Σημείωμα ή/και Ταυτότητα"}}

Ασαφής Αρχειοθέτηση

Χρησιμοποιείται όπου υποψιαζόμαστε ότι κάποια πληροφορία που αφορά την κατηγοριοποίηση και περιγραφή του υλικού ίσως να είναι ανακριβής. Ο ακριβής λόγος θα πρέπει να διευκρινίζεται στην κορυφή της σελίδας με infobox.

{{tag>Κατάσταση:"Ασαφής Αρχειοθέτηση"}}

Επιμέλεια Μορφοποίησης

Χρησιμοποιείται όπου η μορφοποίηση της σελίδας είναι προβληματική ή δύσχρηστη (μεγάλες εικόνες, λανθασμένη χρήση κάποιας σύνταξης, απουσία infobox κλπ).

{{tag>Κατάσταση:"Χρειάζεται Επιμέλεια Μορφοποίησης"}}

Κατάσταση:"Χρειάζεται Παραπομπές"

Χρησιμοποιείται για σελίδες όπου υπάρχουν δηλώσεις που χρήζουν παραπομπής σε πηγές, αλλά απουσιάζουν.

{{tag>Κατάσταση:"Χρειάζεται Παραπομπές"}}

Χρησιμοποιείται για σελίδες υλικού το οποίο παρόλο που έχει σελίδα, δεν έχει ακόμα download links στον σέρβερ και στο archive.org.

{{tag>Κατάσταση:"Χρειάζεται Download Links"}}

Κατάσταση:"Χρειάζεται Κατάλογο Περιεχομένων"

Χρησιμοποιείται για σελίδες υλικού με πάνω από ένα άρθρο (πχ μπροσούρες, περιοδικά), για το οποίο δεν υπάρχει κατάλογος περιεχομένων. Ο κατάλογος περιεχομένων πρέπει να περιλαμβάνει λινκ προς τις σελίδες άρθρων ακόμα και αν οι σελίδες δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα.

{{tag>Κατάσταση:"Χρειάζεται Κατάλογο Περιεχομένων"}}

Κατάσταση:"Χρειάζεται Σελίδες Άρθρων"

Καταργήθηκε. Να αντικατασταθεί με το “Χρειάζεται Κατάλογο Περιεχομένων” όπου εμφανίζεται.

Κατάσταση:"Χρειάζεται Καλύτερο Σκανάρισμα"

Χρησιμοποιείται όπου το σκαναρισμένο υλικό δεν έχει καλή ποιότητα και θα πρέπει να γίνει ξανά σκανάρισμα, είτε με καλύτερες ρυθμίσεις είτε από διαφορετική πηγή.

{{tag>Κατάσταση:"Χρειάζεται Καλύτερο Σκανάρισμα"}}

Tags Σελίδων Περιγραφής Συλλογικότητας

Η χρήση τους είναι υποχρεωτική και μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε αυτόματα καταλόγους όπως ο Κατάλογος Ομάδων.

Ομάδες

Χρησιμοποιείται στις σελίδες που περιγράφουν συλλογικότητες, κολλεκτίβες, πολιτικές ομάδες, οργανώσεις ή οργανισμούς.

{{tag> Ομάδες}}

Κόμματα

Χρησιμοποιείται στις σελίδες που περιγράφουν πολιτικά κόμματα, καθώς η συγκρότηση και τρόπος δράσης τους διαφέρουν σημαντικά από τις συλλογικότητες που κατηγοριοποιούνται ως Ομάδες στο Αρχείο.

{{tag> Κόμματα }}

Συγκροτήματα

Χρησιμοποιείται στις σελίδες που περιγράφουν μουσικά συγκροτήματα καθώς η συγκρότηση και τρόπος δράσης τους διαφέρουν σημαντικά από τις συλλογικότητες που κατηγοριοποιούνται ως Ομάδες στο Αρχείο.

{{tag> Συγκροτήματα }}

Χώροι

Χρησιμοποιείται στις σελίδες που περιγράφουν είτε κτήρια κινηματικής σημασίας (πχ καταλήψεις, κοινωνικοί χώροι κλπ), είτε γεωγραφικούς χώρους που παρήγαγαν κινηματικό υλικό (πχ πλατείες, γειτονίες, κλπ). Οι σελίδες με αυτό το tag εμφανίζονται στον Κατάλογο Χώρων.

{{tag> Χώροι}}

Ιστοσελίδες

Το tag Ιστοσελίδες χρησιμοποιείται στις σελίδες που περιγράφουν κάποιο ηλεκτρονικό μέσο του κινήματος, όπως ιστοσελίδες, μπλογκ, λογαριασμοί σε κοινωνικά δίκτυα, ή φόρουμ. Χρησιμοποιείται μόνο για συλλογικότητες που η δράση τους είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική, δεν αρχειοθετούνται ιστοσελίδες πολιτικών ομάδων ή περιοδικών εντύπων ξεχωριστά από την συλλογικότητα καθεαυτή.

{{tag> Ιστοσελίδες}}

Tags Σελίδων Περιγραφής Αρχειοθετημένου Υλικού

Η χρήση τους είναι υποχρεωτική και μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε αυτόματα καταλόγους όπως ο Κατάλογος Περιοδικών Εκδόσεων.

Περιοδικά

Περιοδικά (tag πρώτου επιπέδου)

Το tag Περιοδικά χωρίς περαιτέρω υποκατηγορίες χρησιμοποιείται στις σελίδες που περιγράφουν κάποιο έντυπο που κυκλοφορεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, με αρίθμηση τεύχους, όπως είναι τα περιοδικά και οι εφημερίδες. Δεν χρησιμοποιείται σε σελίδες συγκεκριμένου τεύχους, ούτε στις σελίδες συγκεκριμένων άρθρων που δακτυλογραφήθηκαν. Οι σελίδες με αυτό το tag εμφανίζονται στον Κατάλογο Περιοδικών Εκδόσεων.

{{tag> Περιοδικά}}
Περιοδικά:"Όνομα του Περιοδικού"

Το tag με την υποκατηγορία Όνομα του Περιοδικού χρησιμοποιείται στις σελίδες με τα περιεχόμενα (κατάλογος περιεχομένων) ενός συγκεκριμένου τεύχους, όπως για παράδειγμα η σελίδα Εντροπία — Τεύχος 5. Δεν χρησιμοποιείται σε σελίδες μεμονωμένων άρθρων κάποιου εντύπου. Το όνομα του περιοδικού στο tag πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα της σελίδας περιγραφής του περιοδικού, πχ η σελίδα της Εντροπίας έχει τίτλο “Εντροπία (Περιοδικό)”, άρα το tag είναι:

{{tag> Περιοδικά:"Εντροπία (Περιοδικό)"}}
Περιοδικά:"Όνομα του Περιοδικού":"Περιοδικό Τεύχος ΧΥΖ"

Το tag με την υπό-υποκατηγορία Αριθμού Τεύχους χρησιμοποιείται στις σελίδες μεμονωμένων άρθρων που προέρχονται από κάποιο τεύχος περιοδικής έκδοσης. Για παράδειγμα το άρθρο Ελίτ εν Κύπρω Διαφθορά και κυκλοφορία προέρχεται από το Τεύχος 5 της Εντροπίας, άρα το tag σχηματίζεται ως ακολούθως:

άρα στο μεμονωμένο άρθρο το tag προκύπτει:

{{tag>Περιοδικά:"Εντροπία (Περιοδικό)":"Εντροπία Τεύχος 5"}}

Οπτικοακουστικό (tag πρώτου επιπέδου)

Το tag Οπτικοακουστικό χωρίς υποκατηγορία αυτή την στιγμή δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιούνται οι υποκατηγορίες του: Οπτικοακουστικό:Ηχογραφήσεις, Οπτικοακουστικό:Φωτογραφίες, Οπτικοακουστικό:Βίντεο.

{{tag> Οπτικοακουστικό}}
Οπτικοακουστικό:Ηχογραφήσεις

Χρησιμοποιείται στις σελίδες για αρχεία ήχου που αποτελούν την ηχογράφηση κάποιας εισήγησης, παρουσίασης, δράσης ή άλλου είδους υλικό που κρίνεται ότι εμπίπτει στο Αρχείο.

{{tag> Οπτικοακουστικό:Ηχογραφήσεις}}
Οπτικοακουστικό:Φωτογραφίες

Χρησιμοποιείται στις σελίδες για αρχεία φωτογραφίας που κρίνεται ότι εμπίπτουν στο Αρχείο. Εννοείται ότι αν η φωτογραφία είναι κάποιου φυλλαδίου, αφίσας κλπ, τότε αρχειοθετείται ως το είδος υλικού που είναι, και όχι εδώ. Στην κατηγορία Φωτογραφίες εμπίπτουν φωτογραφίες από δράσεις ή εκδηλώσεις, ή από γκράφιτι ή στένσιλ.

{{tag> Οπτικοακουστικό:Φωτογραφίες}}
Οπτικοακουστικό:Βίντεο

Χρησιμοποιείται στις σελίδες για αρχεία βίντεο που αποτελούν την οπτικογράφηση κάποιας εισήγησης, παρουσίασης, δράσης ή άλλου είδους υλικό που κρίνεται ότι εμπίπτει στο Αρχείο.

{{tag> Οπτικοακουστικό:Βίντεο}}

Μπροσούρες

Μπροσούρες (tag πρώτου επιπέδου)

Το tag Μπροσούρες χωρίς περαιτέρω υποκατηγορίες χρησιμοποιείται στις σελίδες που περιγράφουν κάποιο έντυπο που κυκλοφόρησε ως αυτοτελές, χωρίς περιοδικά τεύχη. Μια μπροσούρα συνήθως εξετάζει μόνο μια θεματική κατηγορία, σε αντίθεση με τις περιοδικές εκδόσεις που συνήθως έχουν ποικίλη ύλη, αλλά αυτός δεν είναι αυστηρός κανόνας. Αυτό το tag Δεν χρησιμοποιείται σε σελίδες συγκεκριμένων άρθρων που δακτυλογραφήθηκαν. Οι σελίδες με αυτό το tag εμφανίζονται στον Κατάλογο Μπροσούρων.

{{tag> Μπροσούρες}}
Μπροσούρες:"Όνομα της Μπροσούρας"

Το tag με την υποκατηγορία Όνομα της Μπροσούρας χρησιμοποιείται στις σελίδες μεμονωμένων άρθρων που προέρχονται από κάποια μπροσούρα. Αυτός ο διαχωρισμός συνήθως δεν συμβαίνει σε μπροσούρες με μόνο ένα κείμενο, ή σε μπροσούρες με μικρή έκταση (όπου το δακτυλογραφημένο περιεχόμενο εμφανίζεται στην σελίδα περιγραφής της μπροσούρας).

Το tag σχηματίζεται ως ακολούθως:

  • Όνομα Μπροσούρας όπως ο τίτλος της σελίδας της:
{{tag> Μπροσούρες:"Όνομα της Μπροσούρας"}}

Tags υπόλοιπου υλικού

Οποιοδήποτε άλλο υλικό περιλαμβάνει το Αρχείο δεν έχει επιπλέον κατηγοριοποίηση πέραν του πρώτου επιπέδου (δηλαδή δεν χωρίζεται σε τεύχη ή/και άρθρα). Μέχρι στιγμής οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι:

Φυλλάδια

Συνήθως έντυπο υλικό με μόνο μια ή δύο σελίδες. Πάντα αναφέρεται σε μια μόνο θεματική κατηγορία.

{{tag> Φυλλάδια}}
Τρικάκια

Συνήθως έντυπο υλικό μικρού μεγέθους με αναγραμένο σύνθημα. Πάντα αναφέρεται σε μια μόνο θεματική κατηγορία.

{{tag> Τρικάκια}}
Αφίσες

Υλικό με ενημερωτική ή προπαγανδιστική λειτουργία που βασίζεται στον οπτικό σχεδιασμό του, είτε κολλήθηκε σε τοίχο είτε μοιράστηκε ηλεκτρονικά.

{{tag> Αφίσες}}
Πανό

Συνήθως φωτογραφία από σύνθημα γραμμένα σε ύφασμα.

{{tag> Πανό}}
Αυτοκόλλητα

Συνήθως ηλεκτρονικά αρχεία, ή φωτογραφίες από μικρά γραφικά που τυπώθηκαν ως αυτοκόλλητα.

{{tag> Αυτοκόλλητα}}
Άλλο Υλικό

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που τα προηγούμενα tags τύπου υλικού δεν επαρκούν.

{{tag> "Άλλο Υλικό"}}

Tags πληροφοριών

Αυτά τα tags προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για την αναζήτηση υλικού βάση χρονικής περιόδου, θεματολογίας κλπ. Συμβουλευτείτε την περιγραφή κάθε tag για να δείτε σε ποια είδη σελίδας εφαρμόζεται.

Ομάδες/Χώροι/Κόμματα/Ιστοσελίδες/Συγκροτήματα:"Όνομα Συλλογικότητας"

Αυτό το tag χρησιμοποιείται σε σελίδες μεμονωμένων άρθρων όπου το υλικό έχει εκδοθεί από συγκεκριμένη ομάδα, χώρο, κόμμα, ιστοσελίδα ή συγκρότημα, είτε είναι αυτοί οι συγγραφείς ή όχι. Χρησιμοποιείται το όνομα όπως εμφανίζεται στην σελίδα του Αρχείου.

{{tag> Ομάδες:"Αυτόνομη Δράση Αντιεξουσιαστών - ΑΔΑ (Ομάδα)"}}
{{tag> Ιστοσελίδες:"Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο (Ιστοσελίδα)"}}
{{tag>Κόμματα:"Τροτσκιστικό Κόμμα Κύπρου (Κόμμα)"}}
{{tag>Συγκροτήματα:"Nuclear Mutants (Συγκρότημα)""}}

Ιδεολογικοί Χώροι

Χρησιμοποιείται σε σελίδες ομάδων και χώρων, και εάν εφαρμόζεται, σε σελίδες εντύπων (πχ αν το έντυπο εξετάζει τον πολιτικό χώρο καθεαυτό).

Χρησιμοποιείστε μόνο τις πιο κάτω κατηγορίες - αυθαίρετη προσθήκη νέων υποδιαιρέσεων κάνει την αναζήτηση δύσχρηστη.

Επικοινωνήστε με την ομάδα αρχειοθεσίας αν θέλετε να προτείνεται μια νέα κατηγορία ιδεολογικού χώρου.

Αναρχισμός

Περιλαμβάνει: Αναρχισμό, αναρχία, αντιεξουσία, αυτονομία, ελευθεριακό/αναρχικό κομμουνισμό, αναρχοσυνδικαλισμό, οικοαναρχισμό κλπ

{{tag> "Ιδεολογικοί Χώροι":Αναρχισμός}}
Αντικαπιταλισμός
{{tag> "Ιδεολογικοί Χώροι":Αντικαπιταλισμός}}
Αντιφασισμός
{{tag> "Ιδεολογικοί Χώροι":Αντιφασισμός}}
Αντιμιλιταρισμός

Περιλαμβάνει: αντιμιλιταρισμό, αποστρατικοποίηση, αντίρρηση συνείδησης, ειρηνισμός

{{tag> "Ιδεολογικοί Χώροι":Αντιμιλιταρισμός}}
Ελευθεριακές Ιδέες
{{tag> "Ιδεολογικοί Χώροι":"Ελευθεριακές Ιδέες"}}
Επαναπροσεγγισμός
{{tag> "Ιδεολογικοί Χώροι":Επαναπροσεγγισμός}}
Σοσιαλισμός

Περιλαμβάνει: μαρξισμός, κομμουνισμός, κρατικός σοσιαλισμός, σοσιαλδημοκρατία, τροτσκισμός, αυτόνομος μαρξισμός κλπ

{{tag> "Ιδεολογικοί Χώροι":Σοσιαλισμός}}
Οικολογία

Περιλαμβάνει: οικολογία, περιβαλλοντισμός, Κοινά, αποανάπτυξη κλπ

{{tag> "Ιδεολογικοί Χώροι":Οικολογία}}
Φεμινισμός

Για υλικό που συζητά ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας χωρίς να τοποθετείται ιδεολογικά στα φεμινιστικά κινήματα, χρησιμοποιείστε tag Θέμα, όχι το tag Ιδεολογικός Χώρος.

{{tag> "Ιδεολογικοί Χώροι":Φεμινισμός}}

Θέμα

Αυτό το tag χρησιμοποιείται σε κάθε είδος σελίδας, αν θεωρείται χρήσιμο - μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω από ένα αν χρειάζεται. Είναι ημί-ανοιχτή κατηγορία, δηλαδή δεν ενθαρρύνεται η δημιουργία νέων θεμάτων αν υπάρχει ήδη κάποιο άλλο παρόμοιο σε χρήση, αλλά δεν είναι κλειστή κατηγορία όπως οι Ιδεολογικοί Χώροι. Τα θέματα μπορούν να αναφέρονται σε μια πιο συγκεκριμένη πολιτική θέση, ή να αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό ή άτομο ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα:

{{tag> Θέμα:"ΝΑΤΟ"}}
{{tag> Θέμα:"Κολλεκτιβοποίηση"}}
{{tag> Θέμα:"Έμφυλο Ζήτημα"}}
{{tag> Θέμα:"Ετήσια Πορεία για την Αποστρατικοποιημένη Λευκωσία"}}
{{tag> Θέμα:"Δήλωση Αντίρρησης Συνείδησης"}}
{{tag> Θέμα:"Νίκος Σιακόλας"}}

Τοποθεσίες

Προσοχή, αυτό το tag διαφέρει από το tag Χώροι. Χρησιμοποιείται σε σελίδες που περιγράφουν Ομάδες και Χώρους, ή καταλόγους περιγραφής Τεύχους Περιοδικού και Μπροσούρας, για να δηλώσει την περιοχή δράσης της ομάδας ή χώρου ή διανομής του εντύπου που περιγράφει η σελίδα.

Συνδυάζουν μεν τις επαρχίες τόσο της ε/κ πολιτικής διοίκησης τόσο και της τ/κ, αλλά με ορισμένες εξαιρέσεις όπου δικαιολογούνται (απομονωμένες κοινότητες εντός κυπριακών επαρχιών, πόλεις εξωτερικού).

Λευκωσία

Νότια Λευκωσία

{{tag> Τοποθεσίες:Λευκωσία:"Λευκωσία (νότια)"}}

Βόρεια Λευκωσία

{{tag> Τοποθεσίες:Λευκωσία:"Λευκωσία (βόρεια)"}}

Σε όλη την Λευκωσία

{{tag> Τοποθεσίες:Λευκωσία}}
Αμμόχωστος

Νότια Αμμόχωστος (Κοτσσινοχώρκα)

{{tag> Τοποθεσίες:Αμμόχωστος:"Αμμόχωστος (νότια)"}}

Βόρεια Αμμόχωστος

{{tag> Τοποθεσίες:Αμμόχωστος:"Αμμόχωστος (βόρεια)"}}

Σε όλη την Αμμόχωστο

{{tag> Τοποθεσίες:Αμμόχωστος}}
Λάρνακα
{{tag> Τοποθεσίες:Λάρνακα}}
Λεμεσός
{{tag> Τοποθεσίες:Λεμεσός}}
Πάφος
{{tag> Τοποθεσίες:Πάφος}}
Κερύνεια
{{tag> Τοποθεσίες:Κερύνεια}}
Παγκύπρια
{{tag> Τοποθεσίες:Παγκύπρια}}
Μόρφου

(Επαρχία Omorfo ή Güzelyurt / πρώην διαμέρισμα της επαρχίας Λευκωσίας)

{{tag> Τοποθεσίες:Μόρφου}}
Τρίκωμο

(Επαρχία Trikomo ή İskele / πρώην διαμέρισμα της επαρχίας Αμμοχώστου)

{{tag> Τοποθεσίες:Τρίκωμο}}
Τρόοδος

Ανεξάρτητα από την επαρχία που εμπίπτει μια τοποθεσία, άν βρίσκεται στην περιοχή του Τροόδους τότε εμπίπτει σε αυτό το tag.

{{tag> Τοποθεσίες:Τρόοδος}}
Πόλεις Εκτός Κύπρου

Αυτό το tag έχει υποχρεωτικό τρίτο επίπεδο, το όνομα της πόλης εξωτερικού με το πιο κοινό ελληνικό της όνομα. Για παράδειγμα:

{{tag> Τοποθεσίες:“Εκτός Κύπρου”:Αθήνα}}
{{tag> Τοποθεσίες:“Εκτός Κύπρου”:Θεσσαλονίκη}}
{{tag> Τοποθεσίες:“Εκτός Κύπρου”:Λυών}}
Απροσδιόριστη Τοποθεσία

Αν η τοποθεσία δράσης μιας συλλογικότητας δεν είναι γνωστή, τότε εμπίπτει σε αυτό το tag.

{{tag> Τοποθεσίες:“Απροσδιόριστη Τοποθεσία”}}

Δεκαετία

Αυτό το tag χρησιμοποιείται σε όλες τις σελίδες, είτε πρόκειται για υλικό (νοείται δεκαετία μέσα στην οποία κυκλοφόρησε το έντυπο), είτε ομάδα/χώρος (νοείται δεκαετία μέσα στην οποία είχε δράση). Δεκαετία νοείται η χρονική περίοδος δέκα ετών που ξεκινά από το έτος ΧΧΧ0 και τελειώνει στο έτος ΧΧΧ9.

Στο tag πάντα αναφέρεται ο τετραψήφιος αριθμός του έτους.

Μια σελίδα μπορεί να φέρει πάνω από μια δεκαετία.

{{tag>Δεκαετία:"Δεκαετία 2000-2009" Δεκαετία:"Δεκαετία 2010-2019"}}

Χρονιά

Αυτό το tag χρησιμοποιείται στις σελίδες υλικού το οποίο έχει ημερομηνία δημοσίευσης (τεύχη περιοδικού, φυλλάδια κλπ).

Στο tag πάντα αναφέρεται ο τετραψήφιος αριθμός του έτους.

{{tag> Χρονιά:2008}}
el/wiki/syntax/tags.txt · Last modified: 2020/07/14 16:18 (external edit)