User Tools

Site Tools


tr:leaflets:obz:obz_culturalcenter

Kültürel Merkezimiz (Bildiri)

Tarihsel Not

Bu bildirim Occupy Buffer Zone tarafından Ocak 2012'de Lefkoşa'da yayınlanmıştır.

İçerik

Ara Bölge'yi İşgal Et Hareketi şimdi kendi kültürel alanına kavuştu. Bizlerin bugünlerde hayata döndürdüğü kullanılmayan sokağın köşesinde, daha önceleri bir valiz yapımcısının dükkanı ile yan tarafında bulunan daha geniş dükkan artık kültürel ve politik etkinliklerimizin merkezi haline geliyor. Bu alan insanlara kitap ve fikirler yoluyla bilgi alış-verişi yapma, bilgiyi dağıtma,müzik yapma, sanat eserlerini sergileme ile kültürel, sosyal, politik ve eğitimsel çalıştaylar düzenleme şansı tanımaktadır. Kim olduğumuzu, değerlerimizi, kültürümüzü anlama, anlatma ve yeniden tanımlama için kelimeler, görseller ve işitsel öğeler bulmak ve birbirimizden öğrenmek için bir alan yarattık.

Amacımız kültür yaratmaktır. Bu yaratı yalnızca dar anlamda sanat ve ilgili etkinlikleri değil, daha geniş kapsamlı bir algıyı da içermektedir. Bu alan adayı kontrol eden baskın siyasi ve askeri elitlerin uzun zamandır engellemesiyle karşı karşıya olan Kıbrıs'taki farklı grupların biraraya gelip, kültürel alış-verişte bulunabileceği bir alan olacaktır.

Amacımız tabandan gelen yeni bir siyasi kültür yaratmaktır. Kapitalist düzenin yabancılaştıran etkilerine meydan okuyarak, alternatif birliktelik formlarının oluşması için verimli bir ortam sunuyoruz. (Kültür merkezimiz anaakım kültürle bazı paralellikler, kesişmeler taşımakla birlikte, bu parallellik aracıları ve mevcut piyasa algısından doğan bağımlılık ile kalıplaşmış tanımlamaları dışarıda bırakmaktadır) Bu alan, tıpkı bizler gibi, kapılarını ardına kadar açmıştır. Tüm insanlara ve geleceğe açık bir kapı…

https://occupybufferzone.wordpress.com/

tr/leaflets/obz/obz_culturalcenter.txt · Last modified: 2020/07/14 16:16 (external edit)